Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na podporu excelentných PhD študentov a študentiek

Výzva: Podpora excelentných PhD študentov a študentiek. Zdroj:VAIA

Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentné PhD študentky a študentov, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a vytvoriť medzinárodne kompetitívne prostredie pre najlepšie vedkyne a vedcov.

Očakávaným dopadom výzvy je zlepšenie podmienok pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky, zvýšenie kvality a atraktivity doktorandského štúdia na Slovensku a miery jeho internacionalizácie.

V rámci výzvy je na podporu štipendií a výskumných aktivít študentov alokovaných 10,9-mil. EUR.

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Plán obnovyEfektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií.

Termín uzavretia výzvy: 12.6.2023 

Viac informácií:

Štipendiá pre excelentných PhD študentov a študentky (R1)

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 10. 5. 2023, autor: rpa