Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na podávanie žiadostí o výskumné projekty v rámci bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce s Rakúskom

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: Welcome to the  website of the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research!

OeAD

APVV | UPJŠ

Programy medzinárodnej spolupráce v rámci „Vedeckej a technickej spolupráce“ (WTZ) sú založené na bilaterálnych štátnych zmluvách alebo memorandách o porozumení a prispievajú k ďalšiemu rozvoju aktivít medzinárodnej spolupráce rakúskych univerzít a výskumných inštitúcií. V rámci týchto dohôd a dojednaní WTZ sa výberové konania na bilaterálne výskumné projekty uskutočňujú s vybranými partnerskými krajinami väčšinou každé dva roky. V niektorých krajinách sa každoročne vyhlasujú verejné súťaže.

Na uskutočnenie bilaterálnych výskumných projektov sú potrebné náklady na mobilitu (cestovné a náklady na ubytovanie) pre výskumných pracovníkov, ako aj náklady na materiál súvisiace s projektom do výšky max. 2 000 EUR na projekt počas dvojročného projektového obdobia.

Cieľom výzvy programu spolupráce WTZ je stimulovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu, nadviazať nové, udržateľné medzinárodné partnerstvá a zvýšiť podiel mladých výskumníkov s dôrazom na ženské výskumné pracovníčky v konzorciách medzinárodných výskumných projektov. V súčasnosti existujú aktívne bilaterálne dohody Rakúska s Argentínou, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Čínou, Francúzskom, Indiou, Chorvátskom, Severným Macedónskom, Čiernou Horou, Poľskom, Rumunskom, Srbskom, Slovenskom, Slovinskom, Južnou Afrikou, Južnou Kóreou, Českom, Ukrajinou, Maďarskom a Vietnamom.

Deadline na podanie projektových žiadostí: 1. december 2020, 12:00.

Viac informácií

AUSTRIA / SLOVAKIA SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL COOPERATION (WTZ Programme) – CALL FOR APPLICATIONS FOR JOINT PROJECTS in 2021-2022

Zdroj: OEAD, zverejnené: 26.11.2020, autor: rpa