Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022

Vedecké dáta a ich analýza na modernej vizualizačnej technológii. Zdroj: iStockphoto.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022.

Štipendium Martina Filka môže pokryť študijné náklady, ktoré zahŕňajú školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie. 

Za pokrytie nákladov počas jedného až dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole musí žiadateľ o štipendium odpracovať tri roky v štátnej správe na Slovensku. 

Kto sa môže o štipendium uchádzať?

O štipendium môžu požiadať občania Slovenskej republiky, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú už prijatí na štúdium alebo študujú na vysokých školách v zahraničí magisterské alebo doktorandské štúdium. 

Dôležité je, že vysoká škola sa musí nachádzať do 200. miesta (vrátane) v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of Wold Universities 2020 alebo do 200. miesta (vrátane) v rebríčku RePEc. 

Každý uchádzač môže podať iba jednu žiadosť o štipendium. 

Termín podania žiadosti

Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022 spolu s naskenovanými prílohami musia záujemcovia zaslať v elektronickej podobe do 5. mája 2021 na emailovú adresu:  odbor.vsv@minedu.sk.

Do predmetu emailu je nutné uviesť označenie Štipendium Martina Filka. 

Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB. Pri žiadosti je rozhodujúci čas doručenia. 

Viac informácií

Výzva v roku 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Zdroj: https://www.minedu.sk; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 29.3.2021, autor: rpa