Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na budovanie transformačných a inovačných konzorcií

Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti: Transformačné a inovačné konzorciá v celkovom objeme 89,94 mil. EUR.

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho počtu tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií, ktoré budú organicky prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia.

Tieto konzorciá majú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Výsledkom budú riešenia domácich ekonomických a spoločenských problémov, významná mobilizácia súkromných investícií do výskumu, vývoja a inovácií a budovanie dlhodobých spoluprác hráčov z rôznych sektorov.

Ako uviedol predseda vlády SR Ľudovít Ódor: „V rámci tejto výzvy podporíme transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, pričom témy a zameranie projektov budú definovať samotní žiadatelia. Zároveň chceme podporiť preberanie medzinárodných štandardov a najlepšej praxe so zahraničia a aj preto bude musieť byť súčasťou konzorcia minimálne jeden excelentný zahraničný partner.“

Ako uviedla podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková: „Som rada, že sa aj v tejto oblasti presúvame z reformnej do investičnej fázy. Do výskumu, vývoja a inovácií poputuje z plánu obnovy viac ako pol miliardy eur vo forme grantov a návratných investícií. Najbližšie týždne a mesiace budú preto bohaté na inovačné výzvy, k už vyhláseným šiestim výzvam, pribudne ďalších 15 za vyše 300 miliónov EUR.“

Proces výberu bude založený na medzinárodnom hodnotení v anglickom jazyku. Ako dodala Michaela Kršková, generálna riaditeľka VAIA: „Od tohto spôsobu hodnotenia očakávame podstatné skvalitnenie procesu výberu tých najlepších projektov, zvýšenie transparentnosti, ako aj predchádzanie konfliktu záujmov.“

V rámci výzvy bude podporených celkovo do 8 projektov, a to vo výške 10 – 15 mil. EUR. Žiadosti je možné podávať do 13. 9. 2023.  

Výzva je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti.

Viac informácií:

Transformačné a inovačné konzorciá

Zdroj: VAIA, zverejnené: 13. 6. 2023, autor: rpa