Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva LIFE: EK 2020 NGO4GD

Image

Dňa 10. decembra 2020 Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy (2014-2020). Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami prostriedkov z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody. Indikatívna alokácia na výzvu: 12-mil. EUR. 

Uzávierka výzvy: 31. marec 2021, 17:00.

Dokumenty k výzve sú zverejnené na oficiálnej webstránke programu LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd

Európska komisia pripravila virtuálne informačné podujatie k Výzve, ktoré sa bude konať 12.1.2021. Podrobnejšie informácie

Zdroj: EK; https://minzp.sk, zverejnené: 15.12.2020, autor: rpa