Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva európskych univerzít Erasmus+ 2023

Výzva európskych univerzít Erasmus+. Zdroj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu

Predložené projektové návrhy vo výzve na rok 2023 nás približujú k dosiahnutiu cieľa európskej stratégie pre univerzity, ktorým je 60 aliancií európskych univerzít vytvorených do polovice roku 2024, ktoré zahŕňajú približne 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v celej Európe.

Riadenie systémových zmien prostredníctvom hlbšej spolupráce

Iniciatíva európskych univerzít podporuje inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní vyššej kvality, výkonnosti, atraktívnosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti. Podporuje spoločné európske hodnoty a posilnenú európsku identitu. Iniciatíva to robí nastavením inovatívnych a rôznorodých modelov dlhodobej inštitucionalizovanej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (HEI) v celej Európe.

Iniciatíva sa realizuje v rámci programu Erasmus+ prostredníctvom série výziev na predkladanie projektových návrhov. Posledná výzva (2023) bola uzavretá 31. januára 2023. Výsledky sa očakávajú v lete 2023.

Široká mobilizácia sektora vysokoškolského vzdelávania pre výzvu 2023

Výzva na rok 2023 prilákala celkovo 65 projektových návrhov na tieto dve témy, pričom sa zúčastnilo približne 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania ako riadnych partnerov.

Téma 1 „Zintenzívnenie predchádzajúcej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce“

  • 26 projektových žiadostí

  • Zapojených 224 vysokých škôl ako riadnych partnerov

Téma 2 „Rozvoj novej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce“

  • 39 projektových žiadostí

  • Zapojených 278 vysokých škôl ako riadnych partnerov

Celkovo výzva pokrýva

  • 26 členských štátov EÚ

  • 5 tretích krajín pridružených k programu Erasmus+

  • 4 krajiny zo západného Balkánu

Čísla ukazujú pokračujúci záväzok a záujem komunity vyššieho vzdelávania o zavedenie iniciatívy európskych univerzít na podporu systémovej, štrukturálnej a udržateľnej nadnárodnej spolupráce medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe.

Viac informácií:

Learn more about the European Universities Initiative

Communication on the European strategy for universities

Zdroj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu, zverejnené: 10. 2. 2023, autor: rpa