Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva ERASMUS+

Výzva pre Centralizované akcie, Kľúčová akcia 3 – výzva zameraná na  Experimenty európskej politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pod vedením verejných orgánov na vysokej úrovni podporuje nadnárodnú spoluprácu a vzájomné vzdelávanie medzi verejnými orgánmi s cieľom posilniť systematické zlepšovanie a inovácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Medzi prioritné témy patrí aj digitalizácia, výučba a učitelia. Termín na predkladanie prihlášok je rozdelený na dva termíny: predbežné návrhy do 21. apríla 2020 a úplné návrhy do 24. septembra 2020. Viac informácií v časti Centralizované akcie, Kľúčová akcia 3 alebo na stránke výkonnej agentúry EACEA.