Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva CEF Transport MAP 2020

text over a background picture of a building

Výzva na predkladanie návrhov CEF Transport MAP na rok 2020 bola zverejnená 15. decembra 2020 s celkovým rozpočtom 200-miliónov EUR (160-miliónov EUR v rámci „všeobecného balíka“ a 40-miliónov EUR v rámci „kohézneho balíka“).

Táto výzva sa zameriava na činnosti súvisiace s cieľom financovania „odstránenie úzkych miest, zlepšenie interoperability železníc, premostenie chýbajúcich spojení a najmä zlepšenie cezhraničných úsekov“.

Plánované činnosti musia prispieť k dokončeniu vopred určených projektov na koridoroch základnej siete a na ostatných úsekoch základnej siete (železnice, vnútrozemské vodné cesty, cesty, námorné a vnútrozemské prístavy).

Všeobecným cieľom tejto výzvy je pripraviť sa na implementáciu projektov základnej siete TEN-T podporením štúdií zameraných na nevyhnutné prípravné kroky pre nadchádzajúce práce na infraštruktúre. Tieto kroky sa môžu týkať napr. technického návrhu, povoľovacích postupov a prípravy výberového konania.

Uzávierka výzvy: 22. marec 2021, 17:00.

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 15.12.2020, autor: rpa