Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva CEF Telecom: 31-miliónov EUR na zlepšenie cezhraničných digitálnych služieb

2020-1 CEF Telecom call results

Vyhodnotenie prvej telekomunikačnej výzvy CEF na predkladanie návrhov v roku 2020 bolo ukončené a pre financovanie zo strany EÚ bolo vybraných 79 projektov v oblasti automatizovaného prekladu, blockchainu, eDelivery, eIdentification & eSignature, Európskej platformy pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, Európskej platformy pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, Europeana a bezpečnejší internet. Finančné prostriedky pochádzajú z programu Spájame Európu (CEF) v telekomunikačnom sektore. Medzi úspešné projekty patrí účasť subjektov z 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Spojeného kráľovstva.

Finančné prostriedky programu CEF Telecom sú určené na infraštruktúru digitálnych služieb (DSI) poskytujúcich sieťové cezhraničné služby pre občanov, podniky a verejnú správu. Podporované projekty prispejú k zlepšeniu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, podpore vzájomného prepojenia a interoperability národných, regionálnych a miestnych sietí a prístupu k týmto sieťam, čím podporia rozvoj jednotného digitálneho trhu. CEF Telecom má celkový rozpočet viac ako 1,04-miliardy EUR (2014 – 2020).

Výsledok prvej výzvy na predkladanie návrhov CEF Telecom v roku 2020 je uvedený nižšie:

  • Automatizovaný preklad – 3,5-milióna EUR sa poskytne na 5 návrhov s organizáciami zo 14 členských štátov EÚ a jednej krajiny EHP na poskytnutie riešení, vďaka ktorým budú európske digitálne služby viacjazyčné;
  • Blockchain – 19 vybraných návrhov z 19 členských štátov získa viac ako 2,7-milióna EUR na pilotné využitie technológie blockchain pre cezhraničné digitálne verejné služby;
  • eDelivery – na 3 návrhy so žiadateľmi z 8 členských štátov sa poskytne 800 000 EUR, aby sa orgánom verejnej správy a súkromným subjektom umožnila bezpečná, spoľahlivá a dôveryhodná výmena elektronických údajov a dokumentov s ostatnými orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi;
  • eIdentifikácia a elektronický podpis – 14 vybraných návrhov s príjemcami zo 14 členských štátov EÚ získa viac ako 1,7 milióna EUR na financovanie umožňujú cezhraničnú autentifikáciu eID a zavedenie elektronických podpisov;
  • Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta – 6,5-milióna EUR sa poskytne 4 návrhom z 11 členských štátov na návrh a implementáciu špecializovaných magisterských programov v oblasti umelej inteligencie;
  • Europeana – 5 návrhov z 18 členských štátov získa takmer 4,3-milióna EUR na zvýšenie množstva opakovane použiteľných vysokokvalitných údajov prístupných prostredníctvom Europeany a rozšírenie povedomia a využívania platformy kultúrneho dedičstva Europeana;
  • Bezpečnejší internet – 29 návrhom žiadateľov z 26 členských štátov, Islandu, Nórska a Spojeného kráľovstva sa poskytne približne 11,4-milióna EUR na posilnenie a ochranu detí a mladých ľudí online.

Zoznam projektov vybraných na financovanie

INEA riadi výzvy na predkladanie návrhov a sleduje s príjemcami technické a finančné vykonávanie projektov. Poskytuje technické odborné znalosti a vysoko kvalitnú implementáciu programu. INEA teraz začne s úspešnými príjemcami prípravy individuálnych dohôd o grante.

Sledujte INEA na Twitteri @inea_eu a LinkedIn s hashtagom #CEFTelecom, aby ste boli informovaní o najnovšom vývoji hovorov. Financovanie prostredníctvom CEF Telecom podporuje projekty spoločného záujmu týkajúce sa zavádzania infraštruktúr digitálnych služieb (DSI) v celej EÚ. Sú založené na vyspelých technických a organizačných riešeniach na podporu výmen a spolupráce medzi občanmi, podnikmi a verejnými orgánmi. Víziou je vytvorenie európskych sietí digitálnych služieb, vďaka ktorým bude jednotný digitálny trh v praxi fungovať.

CEF podporuje základné a opakovane použiteľné digitálne služby, známe ako stavebné kamene, ako aj zložitejšie digitálne služby. Stavebné bloky je možné navzájom kombinovať a integrovať do komplexnejších služieb.

Zoznam digitálnych služieb podporovaných CEF je uvedený v prílohe k telekomunikačnému nariadeniu.

Viac informácií

CEF Telecom
2020 CEF Telecom call for proposals
Commission Implementing Decision
CEF Telecom supported actions – brochure

Zdroj: EK, zverejnené: 15.12.2020, autor: rpa