Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva č. 3: Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Výzva z Plánu obnovy. Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR

Napriek tomu, že absolventi vysokých škôl pribúdajú,  kvalita mnohých škôl klesá. To sa prejavuje aj veľkým percentom študentov odchádzajúcich do zahraničia. V rebríčkoch svetových vysokých škôl sa tie Slovenské umiestňujú v TOP1000 len sporadicky a žiadna v TOP500, čím sa dostávame na chvost Európy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto spúšťa výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Cieľom tejto výzvy je zlepšenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl a celková modernizácia ich priestorov a internátov. Zároveň sa vďaka tejto výzve podporí aj modernizácia priestorov pre koncentráciu excelentného výskumu. Vysoké školy budú mať možnosť vzájomne spolupracovať v tzv. konzorciách, čím sa zefektívni ich činnosť a vytvoria sa väčšie možnosti realizácie pre študentov či zamestnancov.

Z plánu obnovy je na spájanie sa vysokých škôl do konzorcií alokovaných 72-mil. EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy. Prihlasovanie je otvorené do 14. apríla 2023.

Celé znenie výzvy a podmienky zapojenia nájdete priamo na stránke ministerstva.

Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR; zverejnené: 20. 3. 2023, autor: rpa