Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Významné osobnosti SAV 2023

Významné osobnosti SAV 2023. Zdroj: https://www.sav.sk

Vzdať hold a uctiť si dlhoročných, významných aj výnimočných pracovníkov Slovenskej akadémie vied bolo aj tento rok dôvodom slávnostného seminára Významné osobnosti 2023, ktorý sa konal v pondelok 25. septembra 2023 v prednáškovej sále Dionýza Blaškoviča (bývalá zasadačka Virologického ústavu BMC SAV). V slávnostnej priateľskej atmosfére si Pozdravný list Predsedníctva SAV prevzalo 15 dlhoročných pracovníkov SAV, ktorí sa v tomto roku dožívajú aj významného jubilea.

„Stretnúť v tomto storočí nielen vzdelaných, ale aj múdrych ľudí je veľká vzácnosť,“ uviedol podujatie moderátor Juraj Turis, ktorý zablahoželal aj „neviditeľnej, no prítomnej sviežej sedemdesiatničke, samotnej Slovenskej akadémii vied, ktorá požíva veľkú dôveru spoločnosti a nespochybniteľný obdiv rovnako ako dnešní jubilanti“.

Na úvodné slová nadviazal svojím slávnostným príhovorom a gratuláciou predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. „Je to vždy nezabudnuteľné stretnutie, pretože každý z ocenených zanechal v akadémii nezabudnuteľnú stopu a SAV je viditeľná aj vďaka vám,“ obrátil sa na ocenených kolegov predseda SAV. „Som nesmierne rád, že v našich radoch máme takých ľudí, ktorí stále majú čo povedať svojim nasledovníkom – a nielen im. SAV sa už po štvrtý raz stala v prieskume najdôveryhodnejšou inštitúciou, a to je určite viac ako dobrá vizitka,“ skonštatoval prof. P. Šajgalík a opätovne zablahoželal oceneným.

Významné osobnosti SAV v roku 2023

1. oddelenie vied

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Ing. Pavel Diko, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc., Ústav informatiky SAV, v. v. i. 

RNDr. Ján Hanušin, CSc., Geografický ústav SAV, v. v. i.

RNDr. Ľubomír Solín, CSc., Geografický ústav SAV, v. v. i.

2. oddelenie vied SAV

Ing. Július Brtko, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

RNDr. Alexander Kiss, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Ing. Jozef Bartoš, DrSc., Ústav polymérov SAV, v. v. i.

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

doc. PaedDr. Stanislav David, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

3. oddelenie vied SAV

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., Ústav divadelnej a filmovej vedy CVÚ SAV, v. v. i.

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc., Ústav divadelnej a filmovej vedy CVÚ SAV, v. v. i.

Slávnostné podujatie spríjemnila svojím vystúpením na flaute Katarína Turčinová, ArtD.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík pri slávnostnom príhovore. Zdroj: https://www.sav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 27. 9. 2023, autor: rpa