Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Využite možnosti financovania Vášho projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Logo Zelený vzdelávací fond
4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Zdroj: https://zelenyvzdelavacifond.sk

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia spustilo 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Realizácia 4. ročníka bude podporená prostredníctvom Environmentálneho fondu.

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Podpora oprávneným žiadateľom o príspevok zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) bude poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 00 EUR. Medzi oprávnené patria aj aktivity zamerané na ochranu ovzdušia.

Dňa 3. mája 2022 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť ZVF
v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí je 7. júla 2022.

Bližšie informácie týkajúce sa Žiadosti o poskytnutie podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 nájdete v dokumente: Usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

V prípade, že nenájdete odpovede na svoje otázky v Usmernení pre žiadateľa, kontaktujte Zelený vzdelávací fond.

Viac informácií nájdete na tejto stránke v časti Dotácia ZVF 2022.

Zdroj: https://zelenyvzdelavacifond.sk, zverejnené: 7. 6. 2022, autor: rpa