Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vytvorenie hodnotiacej tabuľky pre startupy na sledovanie pokroku v oblasti inovácií v EÚ

Na sledovanie inovačnej výkonnosti startupov v EÚ je potrebná ročná hodnotiaca tabuľka (scoreboard), uviedli 10. mája 2021 zástupcovia z celej Európy komisárke pre výskum, inovácie, vzdelávanie, kultúrnu a mládež Mariyi Gabriel.

Sú existujúce indexy sledujúce vývoj na európskej startupovej scéne, ale používajú nekompatibilné údaje a definície, čo znamená, že nie je možné vzájomne si ich prečítať.

Ako uviedla Eve Peeterson, vedúca Startup Estonia: „Koncepty, o ktorých hovoríme, sú rovnaké, ale všimli sme si, že tieto správy sú odlišné. Niektoré súbory údajov sa kompilujú na inom základe ako iné súbory údajov.“ Z tohto dôvodu sa krajiny budú musieť dohodnúť na spoločných definíciách kľúčových pojmov, ako sú startup, scale-up a deep tech, skôr ako sa vytvorí nová hodnotiaca tabuľka, uviedla skupina vedúcich európskych inovačných ekosystémov.

Skupina, v ktorej je zastúpený každý členský štát, sa prvýkrát stretla s komisárskou Gabriel v polovici apríla 2021, aby sa podelila o nápady. Na základe toho teraz odovzdala svoj plán zameraný na to, aby sa z Európy stala globálna startupová mocnosť.

Je to druhý takýto plán, ktorý komisárka dostala za posledný mesiac. Pred niekoľkými týždňami predstavili riaditelia európskych spoločností „unicorn“ – startupov, ktoré dosiahli hodnotu viac ako 1-miliardy USD, svoj 8-krokový plán, ktorý obsahuje výzvu na vytvorenie fondu technologickej suverenity vo výške 100-miliárd EUR.

Tieto dve správy odrážajú nový tlak komisárky Gabriel na podporu inovácií v EÚ. V minulých rokoch začala Komisia konkrétne projekty, najmä Európsku radu pre inovácie, ale posledný plán inovačnej politiky, Únia inovácií, sa datuje do roku 2008.

Obnovenie je potrebné, pretože v marci 2021 Komisia stanovila cieľ zdvojnásobiť počet Unicorn (jednorožcov) spoločností  v Európe do roku 2030 na zhruba 250. Teraz potrebuje plán, ako sa tam dostať.

Jedným z problémov pri vytváraní plánu je, že výskumný program EÚ na nasledujúcich sedem rokov, Horizont Európa, je teraz daný. To ponecháva malý manévrovací priestor pri navrhovaní nových iniciatív alebo projektov.

Finančné prostriedky EÚ na inovácie však tvoria malé percento všetkých európskych výdavkov. Najlepšou taktikou Komisie v tomto prípade nemusia byť nové iniciatívy, ale skôr privádzanie inovátorov k stolu, aby diskutovali o tom, ako spolupracovať a vytvárať synergie v celej EÚ.

Teraz je cieľom dosiahnuť, aby členské štáty počúvali. Niektoré sú ochotné, napríklad Francúzsko, ktoré konzultuje so svojou vlastnou skupinou politikov, podnikateľov a investorov informácie o tom, ako pomôcť startupom v EÚ prekonať prekážky brániace tomu, aby sa stali stredne veľkými spoločnosťami.

Ostatné členské štáty možno bude potrebné trochu „štuchnúť“, komisárka Gabriel však uviedla, že dialóg sa vedie na úrovni EÚ. Ako dodala Gabriel: „Máme tu 27 zástupcov a hovoríme o realite v teréne. Myslím si, že to nebude trvať toľko času, kým sa naše členské štáty dozvedia a dostanú podporu.“

Úspešný príbeh

Skupina pre inovačný ekosystém verí, že Európa je už teraz hybnou silou pre inovácie a ako príklad úspechu uvádza Estónsko. So siedmimi jednorožcami a 1,3 miliónmi obyvateľov vyprodukovala krajina najväčší počet jednorožcov na obyvateľa.

Cieľom plánu je napodobniť tento úspech prácou na štyroch kľúčových frontoch: údaje, talent, ekosystémy a politické poradenstvo.

Ako uviedol uviedol fínsky podnikateľ Pete Verterbacka: „Teraz ide skôr o to, aby sa to stalo v celej EÚ. Myslím si, že sme v EÚ v naozaj dobrej kondícii, ale musíme byť ambicióznejší.“

Politika: EÚ potrebuje dôslednejšiu tvorbu politiky pre startupy, povedala skupina komisárke Gabriel. Aby sa tak stalo, Komisia by mala založiť pracovnú skupinu s členskými štátmi pre implementáciu politík priateľských k podnikaniu. Témy, o ktorých sa bude v skupine diskutovať, sú daňové stimuly pre rast startupov, ktoré umožnia podnikateľom ľahko uzavrieť spoločnosť, ktorá zlyhala, a prejsť na ďalší podnik, zavedenie štartovacích víz a ďalšie.

Start-up ekosystémy: S cieľom podporiť startupové ekosystémy v celej Európe skupina žiada Komisiu, aby motivovala verejné inštitúcie k tomu, aby viac utrácali za obstarávanie od starupov EÚ, v súlade s návrhom vedúcich predstaviteľov EÚ. Navrhuje tiež podporu otvorených inovácií, vyčlenenie z univerzitných projektov, dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu pre startupy a harmonizáciu predpisov, ktorým musia investori čeliť pri investovaní v rôznych európskych krajinách.

Talent: Skupina vypracovala zoznam iniciatív na podporu rozvoja talentov v EÚ. Medzi ne patrí vzdelávanie v oblasti podnikania pre deti, motivácia spoločností k poskytovaniu školení pre verejnosť, odmeňovanie študentov vysokých škôl za dobré obchodné nápady a väčšia podpora pre podnikateľky.

Údaje: Definícia bežných kľúčových pojmov, zhromažďovanie údajov a vypracovanie hodnotiacej tabuľky inovácií je kľúčom k sledovaniu pokroku, tvrdí skupina. Okrem toho by EÚ mala podporovať otvorenejšie údaje. Voľne dostupné vládne údaje by umožnili startupom vyvíjať nové produkty, zatiaľ čo údaje o startupoch by mohli slúžiť pri tvorbe politiky.

Obrázok

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 12. 5. 2021, autor: rpa