Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vystavenie neškodným koronavírusom zvyšuje imunitu proti SARS-CoV-2

Antibody responce againgst SARS-CoV-2

Imunita populácie voči SARS-CoV-2, dosiahnutá buď infekciou alebo očkovaním, je kľúčová na prekonanie pandémie COVID-19. Tím výskumníkov pod vedením Univerzity v Zürichu (UZH) vo Švajčiarsku objavil objavil ďalšiu zložku, ktorá prispieva k imunite proti SARS-CoV-2 – predchádzajúce protilátkové reakcie na iné, neškodné koronavírusy. Ako uviedla Alexandra Trkola, vedúca Ústavu lekárskej virológie na UZH: „Ľudia, ktorí mali silné imunitné reakcie na iné ľudské koronavírusy, majú tiež určitú ochranu pred infekciou SARS-CoV-2.“

Vo svojej štúdii vedci použili špeciálne vyvinutý test na analýzu hladín protilátok proti štyrom ďalším ľudským koronavírusom v 825 vzorkách krvi odobratých pred objavením sa SARS-CoV-2. Preskúmali tiež 389 vzoriek od darcov infikovaných SARS-CoV-2.

Kombinácia týchto analýz s počítačovými modelmi umožnila tímu presne predpovedať, ako dobre sa protilátky naviažu na invázne vírusy a neutralizujú ich.

Vedci preukázali, že ľudia, ktorí sa nakazili SARS-CoV-2, mali v porovnaní s neinfikovanými ľuďmi nižšie hladiny protilátok proti koronavírusom, ktoré spôsobujú bežné prechladnutie. Okrem toho u ľudí s vysokými hladinami protilátok proti neškodným koronavírusom bola menšia pravdepodobnosť, že budú hospitalizovaní po nakazení SARS-CoV-2.

Ako vysvetlila Trkola: „Naša štúdia ukazuje, že silná protilátková odpoveď na ľudské koronavírusy zvyšuje hladinu protilátok proti SARS-CoV-2. Takže niekto, kto získal imunitu voči neškodným koronavírusom, je tiež lepšie chránený pred ťažkými infekciami SARS-CoV-2.“

Tento typ imunitnej odpovede, označovaný ako skrížená reaktivita, sa vyskytuje aj pri odpovediach T buniek, čo je druhá línia obrany proti infekciám.

Ako dodala Trkola: „Aj keď ochrana nie je absolútna, skrížené imunitné reakcie skracujú infekciu a znižujú jej závažnosť. A presne to sa dosahuje aj očkovaním, len oveľa, oveľa efektívnejšie.“

Zatiaľ nie je známe, či táto skrížená reaktivita funguje aj opačným smerom a či imunita voči SARS-CoV-2 dosiahnutá očkovaním ponúka ochranu aj proti iným ľudským koronavírusom.

Viac informácií:

Irene A. Abela, Chloé Pasin, Magdalena Schwarzmüller, et. al. Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARS-CoV-2 immunity. Nature Communications. 18 November 2021. DOI: 10.1038/s41467-021-27040-x

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uzh.ch, zverejnené: 24. 11. 2021, autor: rpa