Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výstavba Einsteinovho teleskopu v Taliansku otvára šance aj pre české firmy

Einsteinov teleskop je jeden z hlavných európskych výskumných projektov s celosvetovým vedeckým dopadom. Ide o zásadnú infraštruktúru pre budúci detektor gravitačných vĺn, o ktorého umiestnenie sa uchádza talianska Sardínia. Projekt by mohol otvoriť množstvo príležitostí aj pre české vedecké a výskumné inštitúcie i firmy.

Einsteinov teleskop (ET) by mohol byť vybudovaný v oblasti vyradenej bane Sos Enattos ako súčasť cieľov vlády stanovených v národnom programe reforiem. Bolo to práve Taliansko, ktoré v rokoch 2007 až 2009 ako prvé prišlo s myšlienkou vybudovať prístroj podobný Einsteinovmu teleskopu. Sardínia patrí medzi 30 najmenej seizmických oblastí na svete: to je zásadná vlastnosť, pretože výskum gravitačných vĺn zahŕňa prístroje, ktoré nesmú byť narušené ani vibráciami na úrovni atómového jadra.

Teleskop bude slúžiť na pozorovanie gravitačných vĺn prichádzajúcich na Zem z vesmíru. Je venovaný Albertovi Einsteinovi, ktorý ako prvý vyslovil hypotézu o ich existencii ako dôsledok svojej všeobecnej teórie relativity. Projekt ET, ktorý by mal fungovať od roku 2035, predpokladá výstavbu rozsiahlej podzemnej infraštruktúry, v ktorej bude v hĺbke 100 až 300 metrov umiestnený detektor gravitačných vĺn. V „tichých“ podmienkach by mal byť izolovaný od vibrácií spôsobených seizmickými vlnami i ľudskou činnosťou, ktoré predstavujú takzvaný šum ako zdroj rušenia merania, ktorý bude musieť ET vykonávať. V súčasnej dobe sú odhadované náklady na výstavbu 1,7-miliardy EUR a celkový odhadovaný vplyv je 6-miliárd za 9 rokov plánovanej výstavby s viac ako 36 000 pracovnými silami.

Vzhľadom na perspektívy rastu kozmického priemyslu, technologickej konkurencieschopnosti českých firiem a už existujúcich prípadov spolupráce s talianskym kozmickým priemyslom, vidíme v jeho expanzii ďalšie príležitosti pre české firmy. Projekt je tiež veľmi zaujímavý pre české vedecké a výskumné inštitúcie.

 

 

Tendry väčšinou len pre registrovaných

Českým firmám z odboru vesmírneho priemyslu a vedeckým a výskumným inštitúciám je odporúčané pravidelne sledovať web Talianskej vesmírnej agentúry, kde sú zverejnené prehľady vypisovaných tendrov. Všeobecne platí, že veľké spoločnosti vedú register dodávateľov a vypisované tendre sú určené pre registrovaných subjekty, ale často sú otvorené aj pre zahraničné firmy. Odporúčané je tiež sledovať webové stránky Národného inštitútu pre jadrovú fyziku. Zápis do zoznamu dodávateľov ASI je možné vykonať elektronicky. Záujemcovia o bližšie informácie sa môžu taktiež obracať na ekonomické oddelenie Veľvyslanectva ČR v Taliansku, e-mail: commerce.rome@mzv.gov.cz.

 

Zdroj: https://vedavyzkum.cz, zverejnené: 7. 2. 2024, autor: rup