Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vysoké školy požiadali o akreditáciu

Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Zdroj: TASR

Všetky slovenské vysoké školy požiadali o posúdenie svojho zabezpečovania kvality vzdelávania. Splnili tak jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Potvrdil to Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), s tým že akreditácia spočíva v posúdení spoľahlivosti vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na vysokej škole a v rozhodnutí, či napĺňa požiadavky štandardov.

Ako uviedol Redhammer: „Tak ako študenti majú skúškové obdobie, tak aj vysoké školy čakajú skúšky.“ K žiadosti prikladali vysoké školy aj svoje vnútorné predpisy zabezpečovania kvality a vnútornú hodnotiacu správu, v ktorej opisujú, akým spôsobom naplnili požiadavky štandardov. Správa bude slúžiť ako pomôcka pre posudzovateľov na lepšie pochopenie mechanizmov, ktoré vysoká škola zvolila. Prílohou je aj prehľad všetkých študijných programov s linkami na ich opis, ktoré majú byť verejne dostupné.

Agentúra už začala overovať úplnosť všetkých 33 žiadostí. Ak niektoré nebudú kompletné, vyzve príslušnú školu na doplnenie žiadosti. Ako priblížil Redhammer: „Ide o kontrolu úplnosti, nie o kontrolu obsahu. Nebudeme preto teraz vracať celé žiadosti, ak budú mať nejakú malú chybu. To prenecháme na expertné pracovné skupiny. Každú školu bude posudzovať iná skupina expertov zostavená tak, aby pokrývala zameranie školy.“

Akreditácia spočíva v posúdení spoľahlivosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na vysokej škole a v rozhodnutí či, napĺňa požiadavky štandardov pre študijné programy. Akreditačná agentúra organizuje proces posudzovania, ktorý sa uskutoční v nasledujúcich mesiacoch.

Reforma akreditácií slovenských vysokých škôl spočíva v zavádzaní pravidiel v súlade s európskymi štandardami a usmerneniami. Ide o formu zabezpečovania kvality v dvoch stupňoch – vnútornej a vonkajšej. Celkové výsledky akreditácií sa očakávajú ku koncu roka 2023.

Zdroj: HN; TASR; https://saavs.sk, zverejnené: 30. 1. 2023, autor: rpa