Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výsledky Technologického programu „Smart Service Welt II“

Titelbild der Publikation "Ergebnisse aus dem Technologieprogramm Smart Service Welt II"

Nemecké Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWI) publikovalo v novembri 2021 výsledky hodnotenia technologického programu „Smart Service World II“, ktorý prebiehal v rokoch 2018 – 2021.

Na hodnotení technologického programu „Smart Service World II spolupracovalo v priebehu rokov 2018-2021 vyše 100 členov tímu, zloženého zo zástupcov vedeckých inštitúcií, veľkých, malých a stredných firiem a „start-upov“. Výsledkom ich spolupráce sú dôležité stavebné kamene pre udržateľnejší energetický systém, digitálny zdravotný systém, inteligentnú logistiku a mobilitu, efektívnu prácu v domácej kancelárii a udržateľný, atraktívny život zajtrajška.

Hlavné otázky tohto výskumného prieskumu boli zamerané na nasledovné oblasti:                  

                                             

  • Ako nám môžu inteligentné služby uľahčiť každodenný život.

  • Ako možno prispieť k zlepšeniu ponuky vo vidieckych regiónoch.

  • Aké príležitosti ponúka digitálna platforma pre tímovú prácu.                                                                                                      

  • Ako možno dáta inteligentne prepojiť.                                                                                                                                   

  • Ako možno odstrániť prekážky vstupu na trh a vybudovať nepretržité používanie digitálnych nástrojov počas životných cyklov.

  • Čo je potrebné pre bezpečnú komunikáciu typu „peer-to-peer“, alebo pre súčasné, bezproblémové používanie digitálnych aplikácií, napríklad na operačnej sále.                                                                              

  • Aké  požiadavky sa kladú na reálne laboratóriá pre digitálne začínajúce podniky, alebo na spolupracujúce platformy na vytváranie hodnôt „plug-n-play.“                                                                                     

  • Ako sa darí implementovať digitálne riešenia na širokom základe, dokonca aj mimo hustej digitálnej infraštruktúry a veľkých šírok pásma.   

Ide o riešenia pre lokálnu, nezávislú, digitálnu tímovú prácu, alebo pre digitálne sieťovanie priestorovo oddelených kultúrnych podujatí. Na zlepšenie zdravotnej starostlivosti boli vyvinuté nové digitálne, bezpečné komunikačné riešenia pre zdravotnícky personál a ich pacientov, ako aj aplikácie na ich diagnostickú podporu. Vďaka projektom technologického programu „Smart Service Welt II“ bude tiež možné v budúcnosti prostredníctvom „blockchainu“ inteligentnejšie a efektívnejšie vymieňať, skladovať a obchodovať s decentralizovanou a obnoviteľnou elektrinou.

S pomocou značne špecifických príspevkov do každodenného života občanov sa objavila aj široká škála ďalších možných aplikácií, počnúc regionálnymi obchodnými platformami, miestnymi doručovacími sieťami a logistickými riešeniami, cez mestské štvrte prepojené senzormi a multimodálne dopravné trhy, až po ekosystém pre bezpečné digitálne identity, ktoré v budúcnosti umožnia jednoduchú registráciu cez smartfón pre občianske služby, prípadne zdieľanie áut „carsharing“, alebo on-line nakupovanie.

V popredí programu „Smart Service World II“ stojí technológia.

 Ak spoločnosti majú v úmysle úspešne rozvíjať a up-gradovať digitálne služby a platformy, musia si tiež ujasniť, prečo je určitá služba potrebná,  kto by ju mal využívať a ako by mala byť navrhnutá. Popri práci na technickom vývoji vznikli aj mnohé prierezové otázky, na ktoré tieto projekty dali svoje odpovede, spoločne so sprievodným výskumom pod vedením „Inštitútu pre inovácie a technológie“ (iit) pri „VDI / VDE-IT GmbH“. Tieto prierezové otázky sú právnej a regulačnej povahy, ako je ochrana údajov, bezpečnosť údajov a IT, návrh interoperability a tiež patenty a normy. V neposlednom rade ide aj o rozvoj vhodných obchodných modelov a exploatačných kanálov. Spolupráca so sprievodným výskumom priniesla nielen interné, ale aj externé impulzy pre ďalšie zviditeľnenie projektov v odbornej verejnosti a pre cielený transfer poznatkov.                                                                                                                             

Okrem podujatí a účasti na veľtrhu s vlastnými demonštrátormi a tlačovými článkami, prieskum zahŕňal aj množstvo publikácií, ktoré podrobnejšie v informovali o projektoch „Smart Service World II.“ Pre všetkých zainteresovaných čitateľov je obzvlášť pozoruhodná príručka obchodných modelov pre digitálne ekosystémy, ktorá je k dispozícii bezplatne ako publikácia „Open-Access“.

Publikácie ako sú napr. „Smart Design, Smart Construction, Smart Operation“, (zamerané na stavebný priemysel) a „Energetická revolúcia poháňaná blockchainom“ (zamerané na energetický priemysel), kladú väčší dôraz na určité sektory.

Štúdie „Digitálne služby vo verejnej správe“ a „Open Public Data“v Nemecku“, sú zamerané na čitateľov z oblasti verejnej správy.                                                                          

Výsledky zo štyroch projektových klastrov a zastrešujúcich pracovných skupín sú  prezentované prehľadne a poskytujú čitateľom podnetnú cestu do sveta inteligentných služieb.

Viac informácií:

Technologický program Smart Servise Welt II

Zdroj: https://www.bundesregierung.de, zverejnené: 8. 12. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa