Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výsledky prieskumu Akademická štvrťhodinka

Výsledky prieskumu sú prezentované v anonymizovanej, agregovanej forme. Prieskum realizuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) – nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá posudzuje kvalitu vzdelávania a najmä efektívnosť jej zabezpečovania samotnými vysokými školami.

Myšlienka realizovať celoslovenský študentský prieskum existovala už dlhší čas. K jeho realizácii však prichádza až v spojení so zmenami v systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Jedným z pilierov moderného európskeho zabezpečovania kvality vzdelávania je predovšetkým priama účasť zainteresovaných strán, ktorou sú najmä samotní študenti.

Súčasťou práce SAAVŠ je aj pravidelné monitorovanie vysokoškolského vzdelávania a v prípade zistených nedostatkov následná implementácia konkrétnych opatrení na ich odstránenie vysokou školou. Tento prieskum má ambíciu ponúknuť vysokým školám, relevantným orgánom a verejnosti pravidelnú a rozsiahlu spätnú väzbu od vysokoškolákov na ich štúdium.

Na realizácii prieskumu sa okrem SAAVŠ, ktorá ho pripravila, koordinuje a vyhodnocuje, podiela ešte spoločnosť Go4insight, ktorá prieskum technicky zabezpečuje a Seesame, ktorá má na starosti prípravu a realizáciu komunikačnej kampane.

Interaktívne výsledky prieskumu si môžete pozrieť online. Súbory sú dostupné aj na stiahnutie.

Zdroj: SAAVŠ, 29.10., pew