Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výsledky druhej výzvy Interreg CE: V podporených projektoch bude zapojených 27 slovenských projektových partnerov

 

Monitorovací výbor programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 schválil 31. januára 2024 v rakúskom Linzi balík nových projektov, ktoré boli predložené v rámci druhej výzvy programu.

Druhá výzva programu tak prináša 47 nových projektov s rozpočtom približne 76-miliónov EUR, ktoré prispejú k tomu, aby bola stredná Európa inteligentnejšia, zelenšia, lepšie prepojená a kvalitne riadená. Ide o druhú sériu projektov financovaných aj na území Slovenska v aktuálnom programovom období 2021-2027.

V rámci balíka schválených projektov je 27 slovenských projektových partnerov, vrátane dvoch vedúcich partnerov – Západoslovenská energetika, a.s. a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Slovenskí projektoví partneri (27 inštitúcií v 17 projektoch) získavajú na svoje projektové aktivity z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) približne 4,2-milióna EUR. Projekty, na ktorých sa slovenskí projektoví partneri podieľajú spolu s ostatnými projektovými partnermi, majú hodnotu približne 29-miliónov EUR.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, okrem štandardnej pomoci pri implementácii projektov, napomáha slovenským partnerom aj tým, že zo svojho rozpočtu zabezpečuje pre všetky úspešné projekty nadnárodnej spolupráce národné spolufinancovanie, čím slovenským subjektom zapojeným do projektov zásadne zjednodušuje ich financovanie a prispieva k znižovaniu rizika nedostatku cash-flow pri ich realizácii.

Úspešným projektovým partnerom gratulujeme!

 

Viac informácií:

Výsledky 2. výzvy Interreg Central Europe 2021 – 2027

Sumárna informácia o všetkých podporených projektov z druhej výzvy – oznam zverejnený Spoločným sekretariátom programu vo Viedni

 

Zdroj: https://centraleurope.vlada.gov.sk, zverejnené: 2. 2. 2024, autor: rup