Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyšla regionálna ročenka Eurostatu 2023

Regionálna ročenka Eurostatu 2023. Zdroj: https://ec.europa.eu

Tento rok si pripomíname 70. výročie od vzniku Európskeho štatistického úradu (Eurostat). Regionálne štatistiky sú podstatnou súčasťou pokrytia Eurostatu už viac ako 50 rokov. Vydanie regionálnej ročenky Eurostatu na rok 2023 to ctí tým, že ukazuje širokú škálu regionálnych štatistík, ktoré sa rozrástli z hľadiska tém a počtu pokrytých krajín.

Samotné národné čísla nedokážu odhaliť komplexný obraz toho, čo sa deje na podrobnejšej úrovni v rámci EÚ. Rôzne polohy, veľkosti, demografia a sociálne a ekonomické zázemie robia každý región v EÚ výnimočným. Regionálna ročenka Eurostatu, štatistický atlas, ako aj interaktívne vydanie Regióny v Európe predstavujú presne tieto, hlbšie a cielenejšie údaje o regiónoch EÚ.

Toto vydanie sa zameriava na Európsky rok zručností, ktorého cieľom je podporiť jednotlivcov pri získavaní správnych zručností pre kvalitné pracovné miesta a zároveň pomôcť podnikom riešiť nedostatok zručností. Rozšírené kapitoly o vzdelávaní a trhu práce merajú, ako sa darí jednotlivým regiónom.

Všetky mapy zobrazené v ročenke sú dostupné aj v štatistickom atlase ako interaktívne mapy, čo uľahčuje kontrolu údajov vo všetkých regiónoch, dokonca aj v tých najmenších: môžete navštíviť aktualizovaný nástroj na vizualizáciu máp a priblížiť si svoj región, aby ste videli podrobnosti.

Regionálna ročenka Eurostatu 2023. Zdroj: https://ec.europa.eu

Preskúmajte ďalšie regionálne údaje v aktualizovanej interaktívnej publikácii

Interaktívne vydanie Regióny v Európe – 2023 ponúka širokú škálu dynamických vizualizácií s krátkymi objektívnymi textami, ktoré vám umožnia hlbšie pochopiť sociálnu, ekonomickú a environmentálnu situáciu v regiónoch EÚ. Ideálne na použitie v triede, ako aj na učenie doma.

Regióny v Európe – 2023. Zdroj: https://ec.europa.eu

Viac informácií:

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 27. 9. 2023, autor: rpa