Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyšla 36. epizóda Vedeckého podcastu SAV

Vyšla 36. epizóda Vedeckého podcastu SAV
36. epizóda Vedeckého podcastu SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Témou 36. epizódy Vedeckého podcastu SAV je ekológia, ekosystémové služby a environmentálna výchova. Pozvanie na rozhovor prijala riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. Vo svojej vedeckej práci sa venuje krajinno-ekologickému plánovaniu, ochrane a manažmentu biodiverzity, ekologickej stabilite a udržateľnému rozvoju. Rada cestuje, varí a fotografuje. Podcast moderoval Peter Boháč.

Termíny spojené s „eko“ a „enviro“ sa stali v poslednom čase dosť sprofanované, potvrdzuje v úvode vedkyňa a dodáva, že hoci je dnes už pomaly každý odborníkom na ekológiu, táto vedecká oblasť je presne definovaná. Ako objasnila Z. Izakovičová: „Ekológia sa zaoberá vzťahom jednotlivých organizmov k svojmu životnému prostrediu. Skúma faktory, ktoré umožňujú prežitie organizmov alebo tie, ktoré ho ohrozujú.“ Vysvetlí aj rozdiel pojmov ekológia a environmentalistika a upozorní na ich nesprávne používanie.

Slovensko je veľmi rôznorodá krajina s množstvom biotopov. Ako konštatovala Z. Izakovičová: „Každý ekosystém či geosystém má svoje špecifické postavenie v krajine, každý je dôležitý v určitom regióne.“ Prezradí, ktorý je pre ňu ten „naj“. V podcaste tiež zhodnotí stav ekosystémov na Slovensku, uvedie, ktoré boli zničené. Spomenie aj slovenskú legislatívu v oblasti životného prostredia, ktorá je síce „na papieri“ veľmi prísna, no problém podľa Z. Izakovičovej nastáva v reálnej praxi. „Svoje záujmy si presadzujú rôzne lobistické skupiny.“

Na Slovensku máme stále rozsiahle monokultúrne plochy. Ako objasnila vedkyňa: „Má to korene v minulosti, v procese kolektivizácie. Našťastie, v niektorých regiónoch už vidíme zlepšovanie. Vytvoriť zelenú krajinu je však dlhodobý proces. V tejto súvislosti oceňuje aj vstup Slovenska do Európskej únie, čo so sebou prinieslo aj mnohé legislatívne zmeny v prospech ekologického obhospodarovania.

V podcaste sa vedkyňa nevyhla ani klimatickým zmenám. Podľa nej napriek rôznym dohodám tento boj prehrávame. Ako ďalej vysvetlila vedkyňa: „Klimatická zmena neprišla zo dňa na deň, prejavuje sa v dôsledku zlého hospodárenia. Ľudia už dlhodobo znečisťujú ovzdušie, kontaminujú pôdu… A toto nás dobieha.“ Ďalej zdôraznila ďalšie podrobnosti. „Ekologické procesy nepoznajú štátne hranice.“ Dodala, že by chcela byť optimistka, no „tento egoistický štýl života ľudí“ jej to príliš nedovoľuje.

Zita Izakovičová sa rozhovorí aj o jadrovej energii a jej využívaní. Sama pochádza z oblasti, kde je jadrová elektráreň „v chotári“. Ekologička a environmentalistka tiež patrí medzi veľkých propagátorov „svojej“ vedy. Zlepšovanie environmentálneho povedomia spoločnosti cez environmentálnu výchovu považuje veľmi dôležité. Ako príklad veľmi dobrej spolupráce uvedie počiny základnej školy v Suchej nad Parnou, kde ústav v spolupráci so žiakmi zriadil environmentálne prírodné laboratórium. Podobné projekty sa rozbiehajú aj na ďalších školách a riaditeľka ÚKE SAV, v. v. i., Zita Izakovičová, ktorá vôbec nemala v detstve venovať sa ekológii, ich plne podporuje.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor so Zitou Izakovičovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu. 

Viac informácií:

#36 Zita Izakovičová • Slovenská krajina je naše laboratórium

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 1. 4. 2022, autor: rpa