Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyšla 32. epizóda Vedeckého podcastu SAV

Hostkou Vedeckého podcastu SAV bola mladá vedkyňa Dominika Marcin Behunová z ÚStavu geotechniky SAV, v. v. i.
Vedecký podcast SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Hostkou 32. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Dominika Marcin Behunová z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. O nových spôsoboch čistenia toxických vôd a pôd sa s ňou rozprávala moderátorka Klara Kohoutová. 

Cesta k vedeckej dráhe mladej vedkyne Dominky Marcin Behunovej nebola jednoznačná: v mladosti chcela byť módnou návrhárkou, mala blízko k umeniu, inklinovať k fyzike a biológii začala počas štúdia na gymnáziu. Ako sama vraví, pri spätnom pohľade si uvedomuje, že ako vedkyňa vlastne pracuje „v módnom priemysle“, hoci módu nevytvára, pozerá na ňu z opačnej strany – skúma dôsledky módneho priemyslu na životné prostredie.

Na ústave geotechniky sa spolu s kolegami D. Behunová venuje novým technológiám čistenia toxických vôd. V podcaste vysvetľuje, ktoré látky a prvky najviac znečisťujú vodu a pôdu a aké ďalšie faktory majú vplyv na ich kvalitu.

D. Behunová sa vo svojom výskume zameriava na syntetické nanočastíce používané pri čistení vôd a pôd a sleduje ich interakcie so životným prostredím. Ako uviedla vedkyňa: „Náš výskum je zameraný na vývoj nových kompozitných materiálov, resp. nanomateriálov na báze syntetických silikátov, nanooxidov železa, aktívneho uhlia, zeolitov, bentonitov. Nanomateriály totiž majú pozoruhodné vlastnosti v mnohých oblastiach výskumu vrátane odstránenia znečistenia alebo kontaminantov z enviromentálnych médií, ako je voda alebo pôda.“

Ďalej uvádza konkrétne príklady účinných látok: „Môj konkrétny výskum je zameraný na grafitické materiály – grafén. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť novú elektródu na báze grafitických nanokompozitov.“ Ďalej dodáva, že aktuálne na tejto elektróde testuje reaktívne azofarbivo Reactive Black 5 a objasňuje: „Toto farbivo je jedným z najbežnejších syntetických farbív v textilnom priemysle, ktoré je veľmi vysoko rozpustné vo vode.“ Reaktívne farbivá sa často používajú na farbenie bavlny, vlny a nylonu a počas farbenia sa dostávajú od odpadových vôd, kde sa rozpadajú veľmi ťažko. Tejto oblasti sa D. Behunová venuje zhruba päť rokov.

Vedkyňa tiež hovorí o výhodách čistenia vôd elektrochemickou oxidáciou a rozpráva aj o medzinárodných projektoch, na ktorých spolupracuje a o skúsenostiach z vedeckých pobytov v Grécku či Moldavsku. Ako prezradila, jej snom je preniesť svoj základný výskum do aplikovaného výskumu.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s Dominikou Marcin Behúnovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Viac informácií:

#32 Dominika M. Behunová • Niektoré toxické vody vyčistí len elektrochemická oxidácia

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 4. 2. 2022, autor: rpa