Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskumný projekt EÚ: Nové nanopovlaky chránia pred vírusmi a baktériami

Stop button on a bus
Výskumný projekt Horizont Európa – Vývoj inovatívnych nanopovlakov na povrchy na ochranu pred vysoko infekčnými patogénmi. Zdroj: https://www.bam.de

V rámci výskumného projektu EÚ pod vedením Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) v Nemecku a University of Birmingham vo Veľkej Británií vedci vyvíjajú nanopovlaky, ktoré inaktivujú vírusy a baktérie. To by malo zabrániť kontaktným infekciám cez povrchy a tým zvýšiť ochranu zdravia. Do projektu STOP (Surface Transfer of Pathogens) je zapojených 15 európskych partnerov z priemyslu a akademickej obce.

Povrchy vo veľmi frekventovaných priestoroch, ako sú otvárače dverí alebo kľučky v prostriedkoch verejnej dopravy, kľučky na dverách v ambulancii lekárov alebo PIN podložky v bankomatoch, môžu podporovať prenos a šírenie vírusov či baktérií. To môže mať nebezpečné následky, najmä pre starších ľudí, malé deti a ľudí s predchádzajúcimi chorobami. Nanopovlaky aplikované na povrchy by mali v budúcnosti obmedziť tieto prenosové cesty.

Ako uviedol Frank Schreiber, koordinátor projektu v BAM: „Prepuknutie vysoko infekčných patogénov, ako sú norovírusy, E. coli alebo meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA), ukázali, aké dôležité je prerušiť prenosové reťazce.“ Ako dodal koordinátor projektu Prof. Artemis Stamboulis z University of Birmingham: „V našom projekte chceme spojiť moderné nanotechnológie s inovatívnymi materiálmi, aby sme vyvinuli povrchové nátery, ktoré nás chránia pred patogénmi, ktoré sa prenášajú hlavne cez povrchy.“

V rámci projektu sa vyvinú rôzne látky, ktoré umožnia vysoko flexibilné a odolné nátery, majú široké spektrum antivírusových a antimikrobiálnych vlastností a zabránia vzniku rezistencie. Pozornosť sa sústreďuje na nanočastice a antimikrobiálne peptidy, t. j. proteínové molekuly, ktoré sú tiež prirodzene produkované živými organizmami na obranu proti baktériám. Okrem toho sa bude skúmať, či je možné antivírusové a antibakteriálne účinky dosiahnuť aj prostredníctvom povrchových úprav materiálov s vysokým dotykom v nanometroch a či je možné takéto nanoštruktúry kombinovať s chemickými úpravami, aby sa umožnila ešte lepšia ochrana.

Účinnosť nanopovlakov bude skúmaná v laboratóriu aj v reálnych podmienkach, napr. v domovoch dôchodcov. Budú vyvinuté nové testovacie metódy, ktoré by potom mali viesť k novým štandardom pre antivírusové a antibakteriálne testovanie materiálov s vysokým dotykom. Okrem toho sa budú podrobne skúmať bezpečnostné aspekty nanomateriálov prostredníctvom štúdií toxicity pre ľudí a životné prostredie a analýz životného cyklu.

Projekt potrvá do augusta 2026 a prvé výsledky sa očakávajú vo februári 2024.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na http://stop-pathogens.eu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://www.bam.de; zverejnené: 11. 10. 2022, autor: rpa