Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskumný grantový program agentúry Frontex 2024 – Informačný deň

Informačný deň Frontex. Zdroj: https://www.frontex.europa.eu

 

Dňa 16. mája 2024 zorganizuje Frontex (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) informačný deň, ktorom predstaví program výskumných grantov, svoj hlavný systém finančnej podpory výskumu. Ak ste zástupcom neziskovej výskumnej organizácie alebo akademickej inštitúcie, ktorá sa zaoberá technologickým výskumom a hľadáte príležitosť na spolufinancovanie, pozývame vás, aby ste sa pripojili k informačnému dňu, aby ste preskúmali a dozvedeli sa viac o tom, čo výskum a inovácie Frontex ponúka v 2024.

V roku 2022 agentúra Frontex úspešne spustila prvú výzvu na predkladanie návrhov a udelila granty v celkovej hodnote 240 000 EUR štyrom výrazným žiadateľom. Všetky výskumné projekty spolufinancované agentúrou Frontex sú neziskové a zameriavajú sa na vývoj inovatívnych technológií orientovaných na budúcnosť prispôsobených na pomoc pohraničnej a pobrežnej stráži v rôznych oblastiach ich zodpovednosti. Viac o doterajšej práci sa môžete dozvedieť na webovej stránke agentúry Frontex a na YouTube.

Tento informačný deň bude príležitosťou na získanie informácií o novej výzve, ktorá bude vyhlásená v druhej polovici roku 2024, jej cieľoch, oblastiach záujmu výskumu a oveľa viac. Celkovým cieľom je oboznámiť potenciálnych žiadateľov s programom a uľahčiť proces podávania žiadostí. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie budú informácie poskytnuté počas informačného dňa zverejnené na webovej stránke agentúry Frontex.

Podujatie sa uskutoční v centrále Frontexu vo Varšave v Poľsku. S cieľom uľahčiť dochádzku je agentúra Frontex pripravená preplatiť cestovné náklady, ubytovanie a denné diéty. Cestovné opatrenia by sa nemali robiť pred prijatím potvrdenia o účasti s pravidlami preplácania prostriedkov agentúry Frontex.

Prosíme zainteresované subjekty, aby zaregistrovali jedného účastníka pod týmto odkazom (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INFODAYGRANTS2024). Uzávierka registrácie je 10. mája 2024. Registrácie budú priebežne kontrolované (kto prv príde, ten prv melie), kým sa nenaplní kapacita stretnutia.

Neváhajte a zdieľajte túto pozvánku s akoukoľvek neziskovou výskumnou organizáciou alebo akademickou inštitúciou, ktorá by mohla mať o túto iniciatívu záujem. Pozvánku možno nájsť aj na webovej stránke agentúry Frontex.

Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať na adrese researchgrants@frontex.europa.eu.

Zdroj: https://www.frontex.europa.eu, zverejnené: 19.4.2024, autor: rup