Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskumníci z Karolinska Institutet objavili novú imunoterapiu leukémie

Acute lymphocytic leukemia in blood smear

Výskumníci z Karolinska Institutet vo Švédsku v spolupráci s University of Oslo a Oslo University Hospital vyvinuli nový druh imunoterapie pre leukémiu. Výsledky štúdie publikovanej v Nature Biotechnology ukazujú, že terapia zabíja rakovinové bunky od pacientov s akútnou lymfoblastickou leukémiou. Vedci chcú teraz vykonať klinickú štúdiu a metódu otestovať aj na iných typoch rakoviny.

Akútna lymfoblastická leukémia je najčastejšou formou detskej leukémie, ktorá vo Švédsku postihuje približne 70 detí ročne. Ochorenie je charakterizované neregulovaným rastom nezrelých bielych krviniek, základnej zložky imunitného systému, v kostnej dreni a potlačením iných zdravých krviniek.

Tento stav sa bežne lieči chemoterapiou alebo v závažných prípadoch transplantáciou kostnej drene alebo imunoterapiou, ktorá zahŕňa genetickú modifikáciu pacientových vlastných T buniek, aby napadli iný typ bielych krviniek nazývaných B bunky. Terapia, známa ako CAR-T podľa názvu geneticky modifikovaného receptora, však funguje len u pacientov s B-bunkovou leukémiou a nie u pacientov s T-bunkovou leukémiou, ktorá postihuje odhadom 15 až 20 % pacientov s akútnou lymfoblastickou leukémiou. Môžu sa vyskytnúť aj vedľajšie účinky, pretože môžu byť ovplyvnené aj zdravé B bunky.

Šetrí zdravé imunitné bunky

Vedci z Karolinska Institutet, University of Oslo a University Hospital v Osle teraz objavili ďalší spôsob, ako preprogramovať T bunky tak, aby sa naviazali na cieľ exprimovaný vo vnútri rakovinových buniek namiesto na bunkovom povrchu. Nová imunoterapia je zameraná na enzým terminálnu deoxynukleotidyltransferázu (TdT), ktorý je exprimovaný v T aj B-bunkovej leukémii, ale len krátkodobo počas skorého vývoja zdravých T a B buniek. To znamená, že terapia má potenciál ušetriť zdravé T a B bunky a zároveň eliminovať leukemické bunky typu B aj T buniek.

Doteraz bola metóda, ktorú vyvinula profesorka Johanna Olweus z Univerzity v Osle, testovaná na myšiach s B-bunkovou leukémiou a na vzorkách buniek od pacientov s akútnou lymfoblastickou leukémiou oboch typov buniek.

Ako uviedol Petter S. Woll, výskumník z Department of Medicine, Huddinge, Karolinska Institutet: „Naše výsledky ukazujú, že geneticky modifikované T bunky vybavené receptormi špecifickými pre TdT sú schopné nájsť a eliminovať leukemické bunky distribuované v rôznych orgánoch u myší s B-bunkovou leukémiou a vo vzorkách buniek od pacientov s B aj T-bunkovou leukémiou.“ Petter S. Woll, výskumník z Department of Medicine, Huddinge, Karolinska Institutet, S. Woll spolu s profesorom Stenom Eirik Jacobsenom, doktorandkami Madeleine Lehander a Stina Virding Culleton, postdoktorandkou Stefaniou Mazzi a výskumnou asistentkou Amy Hillen testovali účinnosť a bezpečnosť metódy u myší s transplantovanými leukemickými bunkami od pacientov.

Ako dodal Petter S. Woll: „Nevideli sme ani žiadny negatívny vplyv na zdravé B a T bunky alebo na vývoj nových krviniek, čo naznačuje, že liečba môže byť bezpečná.“

Plánovanie klinického skúšania

Tím výskumníkov z Oslo teraz plánuje klinickú skúšku na testovanie terapie na pacientoch s akútnou lymfoblastickou leukémiou, ktorým chýbajú terapeutické alternatívy. Vedci v Osle a Karolinska Institutet plánujú vykonať laboratórne štúdie a štúdie na zvieratách, aby otestovali metódu na viacerých typoch rakoviny.

Štúdia bola financovaná z grantov niekoľkých orgánov vrátane Nadácie Knuta a Alice Wallenbergovcov, Nadácie Tobiasa, Švédskej rady pre výskum a mnohých výskumných nadácií v Nórsku. Niektorí z nórskych autorov štúdie oznámili konflikty záujmov, ktoré sú podrobne opísané vo vedeckej práci.

Viac informácií:

T cells targeted to TdT kill leukemic lymphoblasts while sparing normal lymphocytes.”Muhammad Ali, Eirini Giannakopoulou, Yingqian Li, Madeleine Lehander, Stina Virding Culleton, Weiwen Yang, Cathrine Knetter, Mete Can Odabasi, Ravi Chand Bollineni,Xinbo Yang, Zsofia Foldvari, Maxi-Lu Böschen, Eli Taraldsrud, Erlend Strønen, M.Toebes, Amy Hillen, Stefania Mazzi, Arnoud H. de Ru, George M.C. Janssen, Arne Kolstad,Geir Erland Tjønnfjord, Benedicte A. Lie, Marieke Griffioen, Sören Lehmann, Liv Toril Osnes, Jochen Buechner, K. Christopher Garcia, Ton N. Schumacher, Peter A. vanVeelen, Matthias Leisegang, Sten Eirik W. Jacobsen, Petter Woll, JohannaOlweus, Nature Biotechnology, online Dec. 6, 2021, doi: 10.1038/s41587-021-01089-x

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ki.se, zverejnené: 9. 12. 2021, autor: rpa