Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskumníci vo Švédsku zistili, že mutácie SARS-CoV-2 vyvolané hostiteľom obmedzujú jeho schopnosť replikácie

Výskum Covid-19 vo Švédsku. Zdroj: https://www.gu.se

V ľudovom chápaní sú mutácie vírusu SARS-CoV-2 spojené so vznikom variantov vírusu, ktoré sú nákazlivejšie a patogénnejšie ako ich predchodcovia.

Nová štúdia výskumníkov vo Švédsku však ukazuje, že vírusové mutácie často fungujú opačným smerom.

Výskumníci v oblasti virológie na Sahlgrenskej akadémii na Univerzite v Göteborgu zmapovali vzory mutácií v SARS-CoV-2 a ukázali, že prirodzene sa vyskytujúci ľudský enzým ADAR1 (adenozíndeaminázy pôsobiace na RNA) môže spôsobiť mutácie, ktoré zhoršujú schopnosť vírusu replikovať sa.

ADAR1 v membráne ľudských buniek môže vyvolať mutácie v nukleotidoch, ktoré tvoria stavebné bloky v RNA víruse.

Ako uviedol virológ Johan Ringlander: „Naša štúdia ukazuje, že existuje inverzný vzťah medzi vírusovou záťažou a rozsahom, v akom ADAR1 zmutoval vírus. Zistili sme tiež, že mutácie vyvolané ADAR1 sú najbežnejším typom mutácie SARS-CoV-2.“

Vedci najmä poznamenali, že jednotliví pacienti sú často infikovaní viac ako jedným variantom vírusu. Keď sa skúmali mutácie v relatívne zriedkavých variantoch vírusu, zistilo sa, že bežná mutácia indukovaná ADAR1, v ktorej jeden nukleotid, guanozín, nahrádza druhý, adenozín, výrazne zhoršila reprodukčnú schopnosť SARS-CoV-2.

Analýzy viac ako 200 000 vírusových kmeňov od pacientov chorých na COVID-19 ukázali, že mutácie spôsobené ADAR1 boli v obehu najmä v lete 2020, keď bola miera prenosu a úmrtnosti v Európe nízka. Keď bola miera prenosu a úmrtnosti vyššia, varianty vírusu s mutáciami vyvolanými ADAR1 boli nezvyčajné, pravdepodobne preto, že boli prekonané infekčnejšími kmeňmi vírusu.

Výsledky objasňujú, ako môžu ľudské hostiteľské bunky generovať mutované varianty vírusu. Ako dodal Ringlander: „Mutácie môžu spôsobiť, že vírus bude infekčnejší, ale vo väčšine prípadov mutácie, ktoré sme študovali, oslabujú vírus; namiesto šírenia sa odstraňuje z infikovaných buniek. Tieto zistenia naznačujú, že ADAR1 slúži ako ochranný mechanizmus, ktorý telo používa na obmedzenie vírusových infekcií.“

Ako uviedol hlavný autor Michael Kann, profesor klinickej virológie na Sahlgrenska Academy: „Keď sa SARS-CoV-2 rozmnoží v dýchacích cestách, dôjde k zápalu. Jeho účinky zahŕňajú aktiváciu ADAR1, čo zase znižuje pravdepodobnosť, že vírus infikuje iné bunky. V súčasnosti skúmame, či tento ochranný mechanizmus môže byť dôležitý aj pri iných vírusových infekciách.“

Viac informácií:

Impact of ADAR-induced editing of minor viral RNA populations on replication and transmission of SARS-CoV-2

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.gu.se, zverejnené: 16. 2. 2022, autor: rpa