Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskumné univerzity chcú hrať väčšiu úlohu v priemyselnej politike EÚ

Výskumné univerzity, ktoré slúžia spoločnosti. Zdroj: https://www.leru.org

 

V dokumente zverejnenom 8. mája 2024 Liga európskych výskumných univerzít (LERU) vyzvala Európsku komisiu, aby pri navrhovaní svojej budúcej priemyselnej politiky lepšie využívala odborné znalosti a poznatky výskumných univerzít.

Odporúčanie je súčasťou strategického dokumentu, v ktorom skupina zastupujúca 24 univerzít s intenzívnym výskumom z 12 európskych krajín načrtla 16 kľúčových cieľov politiky výskumu a inovácií pre budúci Európsky parlament a Komisiu.

Okrem väčšieho zapojenia univerzít do priemyselných politík EÚ, dokument LERU načrtáva ďalšie kľúčové body, vrátane rozvoja viacročného finančného rámca, ktorý bude zabezpečený do budúcnosti s cieľom poskytnúť solídne a stabilné finančné zabezpečenie a vybudovania skutočného Európskeho výskumného priestoru (ERA) odstránením európskych a národných prekážok voľného obehu znalostí.

Skupina tiež zdôraznila, že je potrebné, aby inštitúcie EÚ vytvorili jasné a konkrétne cesty medzi programami, aby sa predišlo medzerám vo financovaní, strate talentu a úniku inovácií.

„V čoraz konkurenčnejšom globálnom prostredí sú naše univerzity majákom pokroku, hnacou silou inovácií a posúvaním hraníc ľudského chápania,“ uviedla Linda Doyle, predsedníčka LERU. „Univerzity nielenže riešia naliehavé spoločenské výzvy, ale tiež kladú základy pre budúce objavy a objavy, ktoré budú prínosom pre budúce generácie.“

 

 

Viac informácií:

Research-Intensive Universities Serving Society

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.leru.org, zverejnené: 10.5.2024, autor: rup