Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskumné projekty Erasmus University Rotterdam získali z programu Gravitation 43,3-milióna EUR

Výskum na Erasmus University Rotterdam. Zdroj: https://www.eur.nl

Sedem holandských konzorcií so špičkovými vedcami dostane z programu Gravitation spolu 142,7- milióna EUR. Patrí sem konzorcium „GUTS: growing up together in society“, v ktorom vedie Erasmus University Rotterdam (EUR), a „Algoritmická spoločnosť“, ktorého je EUR spolužiadateľom. Minister Dijkgraaf dáva tieto prostriedky k dispozícii vedeckým konzorciám, ktoré môžu konkurovať svetovým špičkám s prelomovým výskumom.

Konzorcium „Growing Up Together in Society (GUTS)“ pod vedením Prof. Eveline Crone z Erasmus University Rotterdam dostane 22-miliónov EUR. Cieľom tohto projektu je zistiť, ako môžu mladí ľudia úspešne vyrastať a prispieť k súčasnej a budúcej spoločnosti. Ako vysvetlila Eveline Crone, profesorka vývojovej neurovedy v spoločnosti: „Úspešné vyrastanie je hádankou.“ Ďalej uviedla: „Výskum vývoja mozgu u mladých ľudí je väčšinou individuálne zameraný. Dieťa však nevyrastá individuálne, je súčasťou systémov rodiny, priateľov, školských a spoločenských noriem. Preto má veľkú pridanú hodnotu spájať poznatky o tomto.“

Konzorcium psychológov, sociológov, detských psychiatrov a neurovedcov, do ktorého patria aj Amsterdamská univerzita, Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, Leidenská univerzita, Groningenská univerzita, Utrechtská univerzita, Radboudumc a Holandský inštitút pre neurovedu, funguje už päť rokov. „Ľudia premýšľajú o interdisciplinárnej spolupráci príliš ľahko, ale naozaj sa musíte naučiť hovoriť jazykom toho druhého a navzájom si dôverovať. Do toho sme investovali a tak dosiahnete prelom.“

„Erazmova univerzita je na to najlepším miestom“

Ako uviedla Crone: „Naozaj to robíme pre mladých ľudí. Koronakríza si vybrala svoju daň. Nestačí dobehnúť zameškané, musia vyrastať naozaj úspešne a to znamená viac ako len skóre; ide aj o blaho, prínos a zapojenie sa do spoločnosti.“ Jedinečným aspektom je pridanie mládežníckych panelov, pričom samotní mladí ľudia premýšľajú o tom, čo je dôležité pre ich generáciu. Výskum sa zameriava na spoločné učenie sa v oblasti vzdelávania, sociálnych sietí ako sú priateľstvá a mladých ľudí, ktorí boli v kontakte so zákonom už v ranom veku. Počas toho sa zameriava na sociálnu nerovnosť. Ako dodala Crone: „Erasmus University je na to najlepším miestom, je to v DNA univerzity. Mám veľké šťastie, že to tu môžem robiť najbližších desať rokov.“

Algoritmická spoločnosť

Prof. Moniek Buijzen je zapojená do konzorcia „The Algorithmic Society“ (ALGOSOC), ktoré dostane 21,3-milióna EUR a vedie ho Amsterdamská univerzita. Tento projekt skúma, ako možno chrániť verejné hodnoty a ľudské práva v rámci vývoja (polo)automatizovaných procesov (ako je umelá inteligencia). Ako uviedol Moniek Buijzen, profesor komunikácie a zmeny správania: „Zamyslite sa nad systémami, ktoré používajú banky alebo zdravotné poisťovne. Vidíte, že v nich vznikajú predsudky.“

Stroje kŕmia ľudia

„Môžeme obviňovať stroje, ale tie sú kŕmené a kontrolované nami. Chyby v spoločnosti sú základom a často sú posilňované týmito druhmi systémov. Kto v tom zohráva úlohu? Technické spoločnosti sú čoraz dôležitejšie.“ Často sa ukáže, že systémy sú založené na technológii a efektívnosti a hrozí, že ľudské hodnoty, ako je autonómia, dôstojnosť a súkromie, budú zabudnuté. „Vstupujú do hry a treba to prehodnotiť. Práve na to sú potrebné spoločenské a humanitné vedy.“ Na konzorciu sa pracovalo tri roky. Ako uviedol Buijzen: „Medzitým vidíte, že sa dejú všelijaké veci, ktoré len posilňujú naliehavosť tohto problému. Je skvelé, že môžeme začať a veľmi dobre to zapadá do EUR.“ Konzorcium sa hladko zhoduje s Erasmus iniciatívou „Societal Impact of AI“ a Erasmus Center for Data AnalyticsOpens external.

Pripojenie ku konvergencii

Ako uviedol Ed Brinksma, predseda Výkonnej rady EUR: „Je skvelou správou, že viaceré projekty Erasmus University Rotterdam získali ocenenie z programu Gravition. Odmena za roky tvrdej práce všetkých zúčastnených vedcov, gratulujeme!“ Ďalej dodal: „To podčiarkuje dôležitosť spolupráce naprieč disciplínami a inštitúciami pri riešení zložitých problémov v spoločnosti. Niečo, na čo sa ako univerzita už nejaký čas zameriavame v rámci Erasmus Initiatives, Leiden-Delft-ErasmusOpens external a ConvergenceOpens external s Erasmus MC a TU Delft. Projekty, ktorým boli udelené finančné prostriedky, sú v súlade s týmito cieľmi.“ Oba programy sú zakorenené v Erasmus School of Social and Behavioral Sciences a venujú veľkú pozornosť rozvoju talentu mladých vedcov, ktorí majú záujem o spoluprácu a spoločenský dopad.

Výskum na medzinárodnej špičkovej úrovni

Gravitation programmeOpens external realizuje NWO z poverenia Ministerstva školstva, kultúry a vedy. Zo 40 žiadostí bolo nakoniec vybraných sedem konzorcií. Výskumníci môžu desať rokov vykonávať špičkový univerzitný výskum a multidisciplinárnu spoluprácu. Ako uviedol minister Robbert Dijkgraaf: „Pre špičkový medzinárodný výskum je mier a pokoj nevyhnutný. S týmto veľkým posilnením ponúkame dlhodobé vyhliadky a primerané financovanie spolupráci vynikajúcich výskumných skupín. Výskumníci z týchto vedeckých konzorcií, ktorí patria k najlepším na svete vo svojom odbore môžu využiť gravitáciu na prácu na prelomovom výskume.“

Viac informácií:

Erasmus University Rotterdam research projects receive 43.3 million euro from Gravitation programme

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.eur.nl, zverejnené: 4. 5. 2022, autor: rpa