Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskum v Nemecku: Umelá inteligencia na detekciu krvácania do mozgu

Hausdorff Center for Mathematics (HCM) Klaster excelentnosti na Univerzite v Bonne v Nemecku financuje projekt matematikov a neurorádiológov.

Výskum presahujúci disciplinárne hranice: Inštitút aplikovanej matematiky Univerzity v Bonne a Klinika neurorádiológie Univerzitnej nemocnice v Bonne (UKB) získali finančné prostriedky vo výške približne 160 000 EUR na spoločný projekt automatizovanej detekcie krvácania do mozgu pomocou umelej inteligencie. Financovanie poskytuje Klaster excelentnosti Hausdorff Center for Mathematics (HCM) na Univerzite v Bonne.

Cerebrálne krvácanie patrí medzi klinické núdzové situácie, v ktorých je rýchly zásah nevyhnutný pre ďalší priebeh ochorenia. V tejto súvislosti zohráva rádiológia ústrednú úlohu, pretože iba spoľahlivá diagnostika krvácania do mozgu pomocou CT (počítačová tomografia) umožňuje správnu klasifikáciu krvácania a zahájenie ďalších terapeutických krokov. Aby mohli matematici a lekári v budúcnosti automaticky detekovať krvácanie do mozgu pomocou umelej inteligencie, na svojom projekte úzko spolupracujú.

Nácvik systémov automatického učenia pomocou veľkého množstva údajov

Vedci majú v úmysle školiť samoučiace sa systémy umelej inteligencie pomocou veľkého množstva údajov, aby sa mohli naučiť samostatne detekovať a kvalifikovať krvácanie do mozgu. Ako uviedol profesor Dr. Alexander Effland, jeden z troch vedúcich projektu: „Spolupráca s medicínou je taká dôležitá, pretože systémy umelej inteligencie môžu byť len také dobré, ako sú údaje, o ktorých sú vyškolení. Spolupráca s klinikou neurorádiológie pri UKB, ktorá má veľké množstvo obrazových údajov o krvácaní do mozgu, je preto zásadná.“ Je členom Klastra excelentnosti HCM a „Modelingu“ transdisciplinárnej výskumnej oblasti (TRA) na Univerzite v Bonne.

Ako zdôraznil doktor Daniel Paech, vedúci lekár na klinike neurorádiológie UKB a zároveň vedúci projektu: „Výhodou nových techník je, že sa neunavia a podajú rovnaký výkon aj o tretej hodine ráno.“ Lekári síce riskujú prehliadanie menšieho krvácania po dlhých pracovných dňoch a obzvlášť počas nočných povinností, to sa však umelej inteligencii nestáva, dodal Paech.

Silní partneri pre budúce projekty

Ako zdôraznil profesor Alexander Radbruch, riaditeľ Kliniky neurorádiológie UKB: „V Bonne máme veľkú výhodu, že máme optimálneho partnera pre translačné projekty v oblasti umelej inteligencie v podobe silného matematického oddelenia.“ Spolupráca medzi matematikou a počítačovou vedou, ako aj medicínou, je zásadná pre hlavné budúce projekty medicíny v oblasti digitalizácie a umelej inteligencie, dodal Radbruch.

Matematické modelovanie, ako aj teoretická a numerická analýza v spojení s experimentálnymi údajmi sú nevyhnutné pre budúci pokrok. Preto sa pred nejakým časom rozhodli v Bonne vytvoriť medzinárodne viditeľné juniorské výskumné skupiny v oblasti matematického modelovania v živých a lekárskych vedách, takzvané interdisciplinárne výskumné jednotky (IRU) v oblasti „Matematika a vedy o živote“.

Zdroj: https://www.research-in-germany.org, https://www.hcm.uni-bonn.de; zverejnené: 10. 8. 2021, autor: rpa