Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskum JRC: Údaje z vyhľadávania Google poskytujú informácie o obavách občanov EÚ počas pandémie koronavírusu

Výskumný tím JRC (Joint Research Centre) v rámci svojich aktivít na analýzu verejnej mienky o pandémii koronavírusu a jej dôsledkoch využíva údaje z vyhľadávania Google, aby lepšie porozumel obavám občanov EÚ.

Výskumný tím JRC vytvoril pomocou údajov z vyhľadávania Google súbor ukazovateľov na analýzu toho, ako sa menia obavy občanov EÚ s vývojom pandémie koronavírusu. Výskum sa zameriava na vyhľadávania Google súvisiace s tromi kľúčovými oblasťami: zdravie, ekonomika a sociálna izolácia.

Ako uviedol Marco Colagrossi, výskumný pracovník JRC: „Výskum je súčasťou práce JRC s cieľom sledovať verejnú mienku o pandémii a jej dôsledkoch. Podporuje úsilie EÚ zamerané na zmiernenie účinkov krízy poskytovaním včasných poznatkov o obavách občanov EÚ počas pandémie a po jej následkoch. “

Prebiehajúca analýza ukazuje, že na začiatku krízy sa v celej EÚ rozšírili vyhľadávania súvisiace so zdravím, keďže Európania začali hľadať príznaky COVID-19, ako aj metódy na svoju ochranu. V štyroch najväčších krajinách EÚ – Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Španielsku – sa obavy o zdravie súvisiace s vírusom začali zmenšovať krátko po tom, ako vlády zaviedli lockdown opatrenia. Vedci z JRC to vidia ako možný znak toho, že sa občania cítili menej vystavení tejto chorobe, pretože boli obmedzení na svoje domovy. Krátko nato sa zvýšili obavy súvisiace s hospodárstvom, s hľadaním informácií o podpore v nezamestnanosti a vzrástli obavy z prepúšťania v porovnaní s obdobím pred pandémiou o 35 %, respektíve 70 %.

Rovnako ako vrcholili hospodárske obavy občanov EÚ, Európska komisia zmobilizovala všetky svoje zdroje na ochranu života a živobytia prostredníctvom programu SURE, vrátane nástroja solidarity vo výške 100 miliárd EUR, ktorý má pomôcť pracovníkom udržať si svoje príjmy a pomôcť podnikom zostať nad vodou.

Ako uviedol Marco Colagrossi: „Naša analýza ukazuje, že prijatie SURE na zmiernenie rizík nezamestnanosti prišlo práve v pravý čas, v okamihu, keď miera nezamestnanosti a ekonomické straty boli najvyššie.“

Od marca 2020 začali občania EÚ hľadať nástroje na zvládnutie lockdown opatrení, ako predĺženie sociálnej izolácie a inteligentná práca. Keď krajiny začali rušiť lockdown opatrenia, zameranie vyhľadávaní súvisiacich so zdravím sa presunulo z duševného zdravia na fyzické zdravie. Občania EÚ hľadali spôsoby fyzického cvičenia a zlepšovania výživy. Vyhľadávania spojené s finančnou úľavou, opatreniami na pomoc pri prekonávaní hospodárskych ťažkostí a štátnej pomoci zostali tak vysoké ako v čase pandémie.

V súvislosti s cestovným ruchom, v marci 2020, keď boli na najvyššej úrovni vyhľadávania týkajúce sa zdravia, medzi európskymi občanmi bol malý záujem o dovolenku. V máji 2020, keď vlády začali rušiť cestovné obmedzenia, sa prieskumy súvisiace s cestovaním a cestovným ruchom začali objavovať po prvýkrát od začiatku pandémie. Prvé dôkazy naznačujú, že hospodárske dôsledky pandémie nebudú rovnaké pre všetky odvetvia cestovného ruchu. Objem vyhľadávaní na serveroch Booking.com a Airbnb je na trojročnom minime. Zatiaľ čo objemy vyhľadávania na stránkach Booking.com a kempingov sa rýchlo obnovujú, to isté sa netýka Airbnb.

Vyhľadávania letov zostávajú mimoriadne nízke, aj keď existujú len slabé známky zotavenia. V apríli 2020 bol objem vyhľadávaní letov trikrát až štyrikrát menší v porovnaní s vyhľadávaniami v apríli 2019. Aj keď v súčasnosti existujú náznaky pomalého oživenia, tento trend nenaznačuje, že letecké spoločnosti sa čoskoro vrátia na úroveň 2019.

Týždenné aktualizácie, ktoré sledujú obavy občanov EÚ s použitím údajov vyhľadávania Google, sú zverejnené na webovej stránke Knowledge4policy (K4P).

Zdroj: EK, zverejnené: 10.6.2020, autor: rpa