Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskum financovaný SNSF: Otvorený prístup v roku 2020 narástol o 8 percentuálnych bodov

Podiel OA publikácií SNSF, ktoré sa objavili v roku 2020. Zdroj: https://data.snf.ch

Výskum financovaný Švajčiarskou národnou nadáciou na podporu vedy (SNSF) vyprodukoval v roku 2020 celkovo 13 938 publikácií, z ktorých 63 % je voľne prístupných. Vďaka vylepšeniam monitorovacích schopností je pozitívny trend smerom k otvorenému prístupu (OA) ľahšie viditeľný.

Posledná analýza na konci roka 2020 ukázala podiel OA 55 % za roky 2018 a 2019. Číslo za rok 2020 je teda o 8 percentuálnych bodov vyššie na úrovni 63 %. Najväčšiu zmenu zaznamenal „Hybrid Open Access“, ktorého podiel vzrástol z 19 % na 25 %. Čiastočne to bolo spôsobené zmluvami, ktoré vyjednali švajčiarske univerzity s veľkými vydavateľmi. Nárast z 21 % na 25 % v „Gold Open Access“ je v súlade s trendom smerom k čistým OA časopisom, ktorý bol zaznamenaný v publikačnom prostredí za posledných niekoľko rokov. Sotva sa zmenil z podielu 15 % na 14 %, SNSF uznáva „zelený otvorený prístup“ ako tretiu cestu k udržateľnej OA.

Pokračujúci trend

Ako ukazuje porovnanie s predchádzajúcimi monitorovacími kolami, nárast zaznamenaný medzi rokmi 2018/2019 a 2020 odráža trend. Od prvého vyčíslenia publikácií, ktoré sa objavili v rokoch 2013 až 2015, podiel OA stabilne rástol o 7 – 9 percentuálnych bodov. Zároveň sa podiel textov s obmedzenou dostupnosťou znížil o viac ako polovicu zo 44 % na 18 %.

Pokles (z 22 % na 19 %) v kategórii „ostatné OA“ sa prvýkrát prejavil v roku 2020. Voľne prístupnú verziu týchto publikácií možno nájsť na internete, no nemožno ju jednoznačne priradiť k jednej z troch kategórií OA. Buď nie je dostatok údajov na takéto priradenie, alebo nie je ľahko dostupná definitívna verzia. Môžu to byť napríklad predtlače, ktoré ešte neprešli odbornou kontrolou. Vítaný pokles v tejto kategórii by mohol poukazovať na zlepšenie kvality metadát, ktoré sú základom kategorizácie. To by tiež uľahčilo nájdenie zverejneného obsahu.

Aktuálnejšia analýza, širšia databáza

V roku 2020 SNSF urobila dve veľké zmeny v procese monitorovania: Po prvé, skúmali sa iba publikácie, ktoré sa objavili v priebehu jedného roka. Predtým sa spoločne analyzovali publikácie z niekoľkých rokov. Zistenia sa teraz ľahšie interpretujú.

Po druhé, teraz tiež hľadá relevantné publikácie v dvoch externých databázach Crossref a Dimensions. Doposiaľ bolo monitorovanie založené výlučne na publikáciách, ktoré sami financovaní výskumníci nahlásili SNSF, zvyčajne po ukončení projektov. V čase analýzy však prebieha množstvo projektov. Navyše, publikácie, ktoré sa objavia po ukončení projektu, SNSF často už ani nehlási. Vďaka využívaniu externých databáz im monitoring poskytuje ucelenejší a aktuálnejší obraz o publikačnej praxi.

Konkrétne, okrem 6 785 publikácií nahlásených priamo SNSF za rok 2020 vstúpilo do rámca monitorovania ďalších 7 153 publikácií z nových zdrojov údajov.

Rozdiely medzi oblasťami výskumu

Aj keď sa podiel voľne dostupných publikácií zvýšil vo všetkých oblastiach výskumu, rozdiely sú stále výrazné. Toto číslo je 74 % pre biologické vedy (LS), 60 % pre matematiku, IT, prírodné vedy a techniku ​​(MINT) a 42 % pre spoločenské a humanitné vedy (SSH). Tieto pozoruhodné rozdiely medzi oblasťami sú predovšetkým štrukturálneho charakteru.

Najmarkantnejší rozdiel medzi oblasťami je vidieť v kategórii „iné OA“. V SSH je takto klasifikovaných 33 % všetkých publikácií, 22 % v STEM a iba 10 % v LS. Vysvetlenie je do značnej miery technické: najmä v SSH sa identifikátory digitálnych objektov (DOI) ešte dostatočne nepresadili. Viac ako 62 % publikácií klasifikovaných v spoločenských a humanitných vedách ako „iné OA“ nemá DOI, čo vysvetľuje, prečo ich status OA nemožno presnejšie určiť. Iba 23 % publikácií MINT a 20 % publikácií LS v tejto kategórii nemá DOI.

Ďalším kľúčovým rozdielom medzi týmito tromi oblasťami výskumu je rôznorodosť vybraných vydavateľstiev: V roku 2020 výskumníci financovaní SNSF publikovali svoje zistenia s celkovo približne 360 ​​rôznymi vydavateľmi. Tri najpoužívanejšie vydavateľstvá, Elsevier, Springer Nature a Wiley, predstavujú 39 % všetkých publikácií. V SSH sa použilo asi 200 rôznych vydavateľstiev a 26 % všetkých publikácií sa objavilo v troch najpopulárnejších vydavateľstvách Elsevier, Taylor & Francis a Springer Nature. 34 % publikácií MINT sa sústreďuje na tri domy Elsevier, Springer Nature a Wiley v porovnaní so 48 % v LS. V každej z týchto dvoch oblastí bolo použitých približne 120 rôznych zvestovateľov. Ešte sústredenejšia koncentrácia na malý počet veľkých vydavateľských domov pravdepodobne tiež zvýši vplyv zmlúv s nimi.

Výhľad

Voľný prístup k vedeckým publikáciám je čoraz bežnejší. Ale napriek neustálemu zvyšovaniu podielu, ktorým je OA, zostáva ešte veľa práce. SNSF pokračuje vo svojom úsilí urýchliť prechod na 100 % otvorený prístup. Výsledkom je, že od leta 2021 môžu SNSF financovaní výskumníci ľahšie pripravovať svoje publikácie a zvládať súvisiace náklady v rámci pilotného projektu s dodávateľom „ChronosHub“. Nájdu tu aj vyhľadávač s informáciami OA o časopisoch v ich špecializovanej oblasti. SNSF sa aj v roku 2022 podieľala na rokovaniach švajčiarskych univerzít o nových a progresívnych „Read&Publish“ zmluvách s veľkými vydavateľstvami. Ďalšie informácie o otvorenom prístupe na SNSF nájdete na webovej stránke oa100.snf.ch.

Viac informácií:

Open Access in 2020: up by 8 percentage points

Zdroj: https://data.snf.ch, zverejnené: 28. 4. 2022, autor: rpa