Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskum batérií v Rakúsku

Foto: AIT

Jedna z najväčších iniciatív sa v Európe ešte len rozbieha, aby sa starý kontinent, aspoň v jednej technologickej oblasti, nestal úplne závislým od Ázie a USA. Európska komisia nedávno schválila projekt „European Battery Innovation“, ktorý sa venuje podpore európskeho odvetvia batérií. V rámci „Dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu“ (IPCEI) sa projektu zúčastňuje 42 spoločností z dvanástich členských štátov EÚ. EÚ financuje túto iniciatívu sumou až 2,9-miliárd EUR. Súkromní investori majú v úmysle prispieť ďalšími deviatimi miliardami EUR na tento veľký a dodnes jedinečný projekt EÚ. Ako Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie, ktorý chce týmto projektom jednoducho spôsobiť revolúciu na trhu s batériami: „Pred tromi rokmi nebolo odvetvie batérií v EÚ takmer na mape. Dnes je Európa globálnym hotspotom batérií.“

Batérie novej generácie sú dôležitým príspevkom k E-mobilite a prechodu na čistú energiu. Celkovo sa plánuje takmer 300 spoluprác s viac ako 150 externými partnermi, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a malé a stredné podniky. Predpokladá sa, že celkový projekt bude dokončený do roku 2028 – ale každý čiastkový projekt má svoj vlastný harmonogram. V Rakúsku sú na palube tohto jedinečného celoeurópskeho veľkého projektu aj spoločnosti AVL, Borealis, Miba, Nextrom, Varta Micro Innovation a Voltlabor.

Od odvozu materiálu po likvidáciu

Cieľom je vybudovať konkurencieschopný, udržateľný a vysoko inovatívny hodnotový reťazec batérií. Začína sa to čo najudržateľnejšou ťažbou surovín, pokračuje sa pri výrobe nových batériových článkov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a zohľadňuje sa aj opätovné použitie starých batérií a ich recyklácia. Zostáva zistiť, či neočakávané udalosti môžu Európu dostať na vrchol ako miesto priemyslu, výskumu a vývoja v sektore batérií. Často kritizovaná stopa CO2 v sektore batérií by sa mala v každom prípade výrazne znížiť. Cieľom aliancie pre batérie je do roku 2024 každoročne vybaviť najmenej šesť miliónov elektromobilov európskymi batériami.

V Rakúsku poskytuje BMK „šiestim priekopníkom a kľúčovým spoločnostiam vo svojich odboroch“ 45-miliónov EUR. Ako uviedla Leonore Gewessler, ministerka pre ochranu klímy, v súvislosti s projektom European Battery Innovation: „Rakúsko môže veľmi významne prispieť k ochrane klímy v Rakúsku a Európskej únii a zároveň posilniť miesto výskumu a vývoja.“ Christoph Neumayer, generálny sekretár Federácie priemyslu, je obzvlášť potešený prvou účasťou Rakúska na celoeurópskom projekte batérií. Ako uviedol Neumayer: „Toto je míľnik v technologickej politike.“ Súčasná iniciatíva je už druhým veľkým projektom EÚ v oblasti batérií. V Rakúsku podľa Neumayera teraz profitujú tisíce dodávateľských spoločností a tiež vedecký sektor, ktorý úzko spolupracuje s technologickými spoločnosťami. Rakúske príspevky sa realizujú prostredníctvom FFG a aws. Spoločnosť AVL pracuje na zlepšovaní kvality výroby modulov a balenia a vyvíja nové, energeticky a kvalitatívne efektívnejšie výrobné procesy modulov vo svojom inovačnom centre pre batérie v Grazi, ktoré je tiež k dispozícii ako európske laboratórium pre výskum a vývoj. Borealis zase vyvíja recyklovateľné polyolefínové roztoky pre súčasti lítium-iónových batérií, ako sú držiaky batérií, kryty batérií a separačné fólie. Cieľom je nižšia hmotnosť, lepšie elektrické izolačné vlastnosti, vyššia hustota energie a vyššia spoľahlivosť. Miba pracuje na ľahších a flexibilnejších riešeniach pre správu tepla a Rosendahl Nextrom pracuje na flexibilných výrobných a procesných riešeniach pre montáž batérií. Cieľom spoločnosti Varta Micro Innovation, centra pre výskum a inovácie spoločnosti Varta AG v Grazi, je zvýšiť energetickú hustotu, znížiť emisie CO2, vyhnúť sa dôležitým surovinám, ako je kobalt, a komplexnú digitalizáciu výskumného procesu. Spoločnosť Voltlabor chce pomocou spoločnosti VOLTfactory vyvinúť flexibilnú, vysoko automatizovanú výrobu a zameriava sa na celkovú bezpečnú a spoľahlivú batériu.

Výskum batérií v Rakúsku

V Rakúsku už dlho prebiehajú práce na „iniciatíve úložiska“ s cieľom vytvoriť „komunitu úložísk“, ktorá bude zahŕňať ľudí z oblasti výskumu a vývoja, obchodu a administratívy (speicherinitiative.at). Je to financované z Klimatického a energetického fondu. Vďaka programu EÚ by teraz mala „komunita úložísk“ získať výraznú podporu. V takzvaných „focus labs“ boli diskutované témy, ako sú „priepasť medzi rozvinutými inováciami a širokou implementáciou“, „nové obchodné modely“, „plne digitalizované platformy pre spoločenstvá v oblasti obnoviteľnej energie“ alebo „testovanie nových technológií prostredníctvom projektov majákov“.

Laboratórium batérií AIT je dôležitým výskumným centrom pre výskum batérií v Rakúsku. Ako hovorí Marcus Jahn, vedúci výskumu batérií v Centre pre dopravu s nízkymi emisiami: „AIT je jednou z mála výskumných inštitúcií na celom svete, ktorá dokáže zmapovať celý hodnotový reťazec od výskumu batérií po výrobu batérií pod jednou strechou.“ Laboratórium dokonca ponúka produkciu malých buniek vo forme najmodernejšej výskumnej pilotnej linky v sušiarni, pomocou ktorej je možné vyrábať lítium-iónové kapsulové články pre priemyselné procesy, aby sa vyplnila medzera medzi vedou a priemyslom.

Projekt EÚ NanoBat, financovaný piatimi miliónmi EUR, sa spolieha na nanotechnológie. Od apríla 2020 sa pracuje na metódach, ktoré umožňujú rýchlejšie nabíjanie lítium-iónových batérií, a to pri znižovaní výrobných nákladov a zvyšovaní životnosti batérií. Súčasťou sú aj rakúske spoločnosti Keysight Technologies ako koordinátor, Kreisel Electric, Univerzita Johannesa Keplera, AIT a ďalších osem európskych partnerov. Na TU Graz bolo nedávno otvorené nové CD laboratórium s AVL ako partnerom. Hlavným výskumným cieľom je tu zníženie odporu rozhrania v polovodičovej batérii. Ako hovorí Daniel Rettenwander z Ústavu pre chemické technológie materiálov TU Graz: „Na rozhraniach sa vytvára vysoký odpor, ktorý zabraňuje rýchlemu transportu iónov medzi elektródami a vedie tak k výraznej strate výkonu.“ Brzdeným iónom by teraz mala byť poskytnutá silná hybná sila.

Zdroj: https://www.austriainnovativ.at, zverejnené: 25.2.2021, autor: rpa