Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskum a vývoj vo Švajčiarsku v roku 2021

Vo Švajčiarsku sa v roku 2021 investovalo do výskumu a vývoja takmer 25-miliárd CHF. Zdroj: ETH

V roku 2021 bolo na výskum a vývoj (R&D) vo Švajčiarsku vynaložených 24,6-miliardy CHF. To zodpovedá priemernému ročnému nárastu o 4 % v porovnaní s posledným prieskumom v roku 2019. Výskumné a vývojové aktivity vykonávali najmä univerzity (28 %) a podniky (68 %). Celkovo sa zapojilo takmer 140 000 ľudí. V medzinárodnom porovnaní patrí Švajčiarsko medzi ekonomiky s najvyššou intenzitou výskumu a vývoja.

Napriek výnimočným okolnostiam spôsobeným pandémiou Covid-19 stúpajúci trend pozorovaný od prelomu tisícročí pokračuje. Intenzita výskumu a vývoja, ktorá zodpovedá pomeru medzi vnútropodnikovými výdavkami na výskum a vývoj a hrubým domácim produktom, dosiahla v roku 2021 nové maximum 3,4 %, a ukazuje tak dôležitosť, ktorú Švajčiarsko pripisuje výskumným a vývojovým aktivitám. V medzinárodnom porovnaní je v intenzite výskumu a vývoja Švajčiarsko na štvrtom mieste za Izraelom (5,6 %), Južnou Kóreou (4,9 %) a USA (3,5 %).

Súkromný sektor a univerzity sú najdôležitejšími sektormi výskumu a vývoja

Univerzity a súkromné spoločnosti najviac prispievajú k výskumu vo Švajčiarsku. Tieto dva sektory predstavujú 96 % domácich aktivít v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2021 minuli univerzity na výskum a vývoj o niečo viac ako 6,9-CHF. To zodpovedá 28 % z celkového počtu.

Súkromný sektor minul v tom istom roku na výskum a vývoj 16,8-miliardy CHF, čo je 68 % z celkovej sumy. Dva zostávajúce sektory, t.j. federálna vláda a súkromné neziskové organizácie (POoE) zohrávajú pri implementácii výskumu a vývoja len okrajovú úlohu. Prispeli sumou 231 a 642-miliónov CHF, čo spolu tvorí približne 4 % z celkovej sumy.
V rokoch 2019 až 2021 rástli výdavky na výskum a vývoj vo všetkých sektoroch približne rovnakým tempom. V priebehu roka vzrástli v priemere o 2 % až 4 %.

Štát výrazne prispieva k univerzitnému výskumu

Štát, t.j. konfederácia a kantóny, zohráva dôležitú úlohu pri financovaní výskumu a vývoja vykonávaného vo Švajčiarsku. Podporuje výskum 6,6-miliardami CHF (27 % celkových výdavkov), pričom veľká časť ide na univerzity. V porovnaní s rokom 2019 sa táto suma každoročne zvýšila o 3 %. Štát zároveň financuje aj medzinárodné výskumné programy a projekty. V roku 2021 však do výskumu a vývoja realizovaného v zahraničí prúdilo podstatne menej prostriedkov ako v roku 2019. Zodpovedajúce výdavky klesli v priemere o 41 % ročne. Tento pokles je spôsobený najmä tým, že boli zastavené platby Európskej komisie na rámcový program pre výskum a inovácie „Horizont Európa“.

V roku 2021 poskytol súkromný sektor na výskumné a vývojové aktivity vo Švajčiarsku celkovo 16,2-miliardy CHF, čo zodpovedá dvom tretinám celkových výdavkov. Z toho do vlastného sektora odtieklo 15,4-mld. CHF. Spoločnosti tiež získavajú značné prostriedky na výskum v zahraničí (2021: 7,1-miliardy CHF). Tie sú určené najmä pre ich dcérske spoločnosti v zahraničí.

Zamestnancov výskumu a vývoja tvoria najmä výskumní pracovníci

V roku 2021 sa do aktivít výskumu a vývoja vo Švajčiarsku zapojilo takmer 140 000 ľudí. Ich počet tak od roku 2019 rástol v priemere o 2 % ročne. Vo výskume a vývoji bolo zamestnaných o niečo viac ako 90 800 ekvivalentov plného úväzku (FTE), z ktorých 57 % tvorili výskumníci. Väčšina pracovníkov výskumu a vývoja pracuje v sektore vysokoškolského vzdelávania (54 %). Na druhej strane v FTE zamestnávajú súkromné spoločnosti najviac pracovníkov výskumu a vývoja. Toto rozdielne rozdelenie je spôsobené tým, že v súkromnom sektore sa v priemere venuje viac času výskumným a vývojovým aktivitám.

O niečo viac ako tretinu pozícií vo výskume a vývoji zastávajú ženy (36 %). Keďže počet žien sa v posledných rokoch zvýšil približne rovnakým tempom ako celá pracovná sila výskumu a vývoja, tento podiel sa takmer nezmenil. Podiel žien sa však veľmi líši v závislosti od ekonomického sektora. Zatiaľ čo ženy tvoria štvrtinu zamestnancov výskumu a vývoja v súkromných spoločnostiach, sú výrazne silnejšie zastúpené vo federálnej vláde a na univerzitách so 42 % a 46 %.

Výskum a vývoj vo Švajčiarsku 2021. Zdroj: https://www.bfs.admin.ch

Viac informácií:

2021 wurden in der Schweiz nahezu 25 Milliarden Franken in die Forschung investiert

Zdroj: https://www.bfs.admin.ch; ETH, zverejnené: 29. 5. 2023, autor: rpa