Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyšiel Zborník z konferencie COINTT 2020

Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT 2020 - COINTT

Odbor transferu technológií CVTI SR – organizátor konferencie COINTT 2020 vydal Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT 2020. Zborník obsahuje 19 článkov, ktoré sú priamymi výstupmi 19 z 23 programových vstupov konferencie. Zborník vyšiel v papierovej a elektronickej forme.

Elektronická forma zborníku

Zdroj: https://cointt.sk, zverejnené: 30.3.2021, autor: rpa