Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výročné fórum Dunajskej stratégie v Košiciach

Výročné fórum Dunajskej stratégie v Košiciach. Zdroj: https://danube-region.eu

Silou Dunajskej stratégie je, že spája členské aj nečlenské štáty Európskej únie. Ukrajina je od februára sužovaná ruskou agresiou, v dôsledku čoho nemohla usporiadať tradičné výročné fórum stratégie ako vrcholové podujatie predsedníctva. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) preto podalo pomocnú ruku a 11. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región v rámci ukrajinského predsedníctva zorganizovalo na Slovensku.

Výročné fórum Dunajskej stratégie sa nakoniec uskutočnilo v dňoch 19. – 20. októbra 2022 v Košiciach v hybridnom formáte, prezenčne aj online. Záujemcovia o účasť sa môžu na podujatie registrovať na webovej stránke Dunajskej stratégie. „Miesto konania v  metropole východného Slovenska symbolicky zvýrazňuje skutočnosť, že hoci sa fórum uskutoční u nás, bude naďalej organizované v rámci ukrajinského predsedníctva.“ Finančne organizáciu akcie podporí program Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020.

Diskutovalo sa o trvalo udržateľnom rozvoji dunajskej oblasti, o bezprecedentných výzvach pre dunajskú oblasť (napr. energetická, plavebná a potravinová bezpečnosť) či o prehĺbení regionálnej spolupráce. Na výročnom fóre vystúpila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová a tiež podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišinová. Na fóre sa zúčastnila aj  komisárka Európskej komisie Elisa Ferreira a komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

Keď sa 24. februára 2022 začal bezprecedentný útoku Ruskej federácie na Ukrajinu, predsednícke trio Dunajskej stratégie (predchádzajúca, súčasná a budúca predsednícka krajina – Slovensko, Ukrajina, Slovinsko) prijali spoločné vyhlásenie odsudzujúce túto agresiu. V čase niekoľko týždňov po invázii ruských vojsk Slovensko a Slovinsko prevzali v zmysle pravidiel výkon predsedníckych povinností.

Ako dodala vicepremiérka Remišová, ktorej rezort plní funkciu národného koordinátora Dunajskej stratégie: „Dnes už Ukrajina vykonáva svoje predsednícke úlohy v plnej miere, ale usporiadať výročné fórum na jej území je nateraz nemožné. Preto sme našim ukrajinským partnerom ako miesto výročného fóra ponúkli pomoc a uskutoční sa v Košiciach. Čerpať môžeme pritom z našich minuloročných skúseností, keď sme výročné fórum ako predsednícka krajina zorganizovali v Bratislave.“

Dunajská stratégia združuje 14 krajín – v rámci EÚ sú to Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, mimo EÚ Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko a Ukrajina. Spolupráca štátov zahŕňa 12 oblastí ako sú doprava, energetika, kultúra, turizmus, kvalita ovzdušia či konkurencieschopnosť. Slovensko spolu s Maďarskom zodpovedá za obnovu a udržanie kvality vôd, so Srbskom zasa za oblasť rozvoja spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií.

Viac informácií:

Joint Statement of the Minister responsible for the implementation of the EUSDR

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, https://danube-region.eu; zverejnené: 21. 10. 2022, autor: rpa