Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výročná správa “swiTTreport 2021”

Švajčiarska asociácia transferu technológií vydala správu „swiTTreport“ z roku 2021, ktorá predstavuje komplexný prehľad aktivít švajčiarskych verejných výskumných inštitúcií v oblasti transferu technológií v dvoch hlavných oblastiach:

  • Výskumná spolupráca zúčastnených inštitúcií so súkromnými alebo verejnými partnermi; iné

  • Aktivity na ekonomické využitie výsledkov výskumu z týchto inštitúcií.

Tento rok dotazník vrátilo sedem kantonálnych univerzít, dva Federálne technologické inštitúty, tri univerzity aplikovaných vied, ako aj tri výskumné inštitúcie z ETH Zürich, ktoré spoločne nahlásili tieto ukazovatele za rok 2020:

  • Nové zmluvy o výskume: 3 431

  • Zverejnenia vynálezov: 634

  • Prioritné patentové prihlášky: 334

  • Licenčné a opčné zmluvy: 219

  • Založené startupy: 90

Výročná správa swiTTreport je najkomplexnejšou analýzou aktivít švajčiarskych verejných výskumných organizácií („PRO“) v oblasti transferu technológií. Správa pokrýva dve hlavné oblasti, a) výskumnú spoluprácu zúčastnených inštitúcií so súkromnými alebo verejnými partnermi a b) aktivity na ekonomické využitie výsledkov výskumu týchto inštitúcií. Švajčiarske verejné výskumné inštitúcie veľmi aktívne spolupracujú s partnermi v hospodárstve. Tieto činnosti sú v správe súhrnne označené ako činnosti „transferu technológií“ (TT). Pokiaľ ide o vedné odbory, správa sa zameriava najmä na oblasti vied o živej prírode, prírodných vied a technických vied.

Viac informácií:

swiTTreport 2021

Zdroj: https://switt.ch, zverejnené: 29. 11. 2021, autor: rpa