Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výročná správa Erasmus+ 2019

Image may contain: text that says "Erasmus+ 2019 in numbers €3.37 BILLION lm € BUDGET around 25 000 PROJECTS around 111 000 ORGANISATIONS almost 940 000 PEOPLE STUDIED, TRAINED OR VOLUNTEERED ABROAD European 2020 Sour Erasmus annual European Commission"

Európska komisia 16. decembra 2020 zverejnila výročnú správu programu Erasmus + za rok 2019, ktorá ukazuje, že program v plnej miere splnil svoje ciele v roku 2020 s vynikajúcou úrovňou vykonávania a efektívnym využívaním finančných prostriedkov. Celkový rozpočet na program Erasmus + sa medziročne zvyšuje. V roku 2019 to bolo 3,37-miliárd EUR – o 547-miliónov EUR viac ako v roku 2018, čo predstavuje nárast o 20 %. Z tohto rozpočtu podporil program Erasmus + takmer 940 000 študijných skúseností v zahraničí a poskytol financovanie asi 25 000 projektom a 111 000 organizáciám.

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel povedala: „Erasmus je príbehom európskeho úspechu, ktorý svoju pridanú hodnotu preukázal už viac ako tri desaťročia. Program je efektívnym spôsobom riešenia mnohých spoločenských výziev, ktorým Európa čelí. V budúcnosti budeme mať väčší, silnejší a kvalitnejší program Erasmus +, ktorý podporí aj naše úsilie o to, aby sa európsky vzdelávací priestor stal realitou do roku 2025.“

V roku 2019 program financoval mobilitu takmer 505 000 študentov a zamestnancov vysokoškolského vzdelávania. Ďalej pokračoval v podpore študentov a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy – viac ako 192 000 študentov strávilo v roku 2019 študijné obdobie v zahraničí. Prvých 17 európskych univerzitných aliancií začalo v júni 2019 s rozpočtom takmer 85-miliónov EUR. Športová časť programu s rozpočtom 49,3-milióna EUR financovala 260 projektov.

Komisia 16.12.2020 tiež zverejnila prvú správu o vykonávaní Európskeho zboru solidarity, ktorá sa začala v októbri 2018. Je to prvý program EÚ, ktorý sa plne venuje podpore zapojenia mladých ľudí do solidárnych aktivít. Za prvých 15 mesiacov svojej existencie zbor poskytol podporu 3 750 projektom a ponúkol viac ako 27 000 mladým ľuďom možnosť zúčastniť sa individuálneho alebo tímového dobrovoľníctva, stáží alebo pracovných miest.

Erasmus + a jeho predchádzajúce programy patria k najhmatateľnejším úspechom EÚ. Už viac ako 30 rokov ponúkajú mladým ľuďom príležitosti spoznávať iné skutočnosti v Európe a zároveň študovať. Program sa neustále rozširuje a oslovuje nové regióny a nové publikum. Program je otvorený aj pre partnerské krajiny z celého sveta.

11. decembra 2020 dosiahli členské štáty a Európsky parlament politickú dohodu o programe Erasmus + na nové programové obdobie 2021 – 2027. Nový program bude nielen inkluzívnejší a inovatívnejší, ale aj digitálnejší a ekologickejší. Bude to kľúčové pre dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a zmobilizuje odvetvia vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na rýchle zotavenie a budúci rast. Poskytne študujúcim v Európe veľa nových príležitostí. Vďaka zvýšenej prístupnosti a flexibilnejším formátom mobility poskytne príležitosti rozmanitejšej skupine študentov, vrátane študentov s obmedzenými príležitosťami a školákom, ktorí sú teraz zahrnutí do akcie mobility. Ponúkne nové príležitosti na spoluprácu, podporu inovácií v oblasti navrhovania učebných osnov, a učebných postupov a bude podporovať ekologické aj digitálne zručnosti. Podporí tiež nové hlavné iniciatívy, ako sú európske univerzity, učiteľské akadémie Erasmus, centrá odbornej excelencie a DiscoverEU.

Po prípravnej fáze v roku 2017 a začiatkom roku 2018 Európsky zbor solidarity existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6-milióna EUR na roky 2018 – 2020. Nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti solidarity s cieľom ponúknuť jedinečnú bránu pre organizácie pôsobiace v sektore solidarity a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť spoločnosti v oblastiach, na ktorých im záleží najviac.

Na základe úspechu tejto iniciatívy Európska komisia navrhla, aby v období 2021 – 2027 pokračoval Európsky zbor solidarity v činnostiach a rozšíril ich na humanitárnu pomoc EÚ s celkovým rozpočtom 1,009-miliárd EUR na obdobie 2021 – 27. Potvrdilo sa to v politickej dohode o novom programe, ktorú dosiahli Európsky parlament a členské štáty 11. decembra 2020.

Viac informácií

Erasmus+ questions and answers

Erasmus+ Annual Report including country-specific factsheets

European Solidarity Corps Report

European Solidarity Corps questions and answers

Zdroj: EK, zverejnené: 16.12.2020, autor: rpa