Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výročná správa BAM Report 2022-2023 Nemecko

V marci 2023 publikoval Nemecký Spolkový inštitút pre výskum a testovanie materiálov“ (BAM) v Berlíne, novú „Výročnú správu BAM 2022-2023“ pod názvom „Spoločne formujeme zelenú transformáciu.“

Zdroj: e-magazin.bam.de

BAM je ako rezortná výskumná inštitúcia Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy“ (BMU) úzko zapojená do zelenej transformácie. Okrem iného táto inštitúcia skúma aj spoľahlivosť moderných vodíkových technológií. Vo svojom novom kompetenčnom centre Wind@BAM, skúma a podporuje rýchlu expanziu veternej energie a testuje inovatívne a udržateľné materiály batérií.

V ďalších častiach správy sú uvedené príspevky, ktoré sa zaoberajú vysoko vodivými nano-polovodičmi, digitálnym zabezpečením kvality v 3D tlači a trvalo udržateľnou ochranou pred plameňmi a recykláciou uhlíkových vlákien.

Prezident BAM Prof. Dr. Ulrich Panne vo svojom predslove k novej výročnej správe „BAM 2022-2023“ uviedol :

„Hľadanie riešení pre zmenu znamená aj zmenu nášho myslenia. Posolstvo novej správy je jasné, je potrebné podporiť  nemeckú ekonomiku tak, aby prispela rôznymi spôsobmi  k zelenej transformácii. Prostredníctvom základného výskumu, ktorý si rýchlo nájde cestu k aplikáciám, ale aj prostredníctvom našej rozmanitosti a špecializácie, ktoré nám umožňujú rozvíjať zastrešujúcu perspektívu.“

Transformácia a prelom éry v Nemecku

Nemecko stojí pred veľkou výzvou prestavby energetických systémov prostredníctvom udržateľnosti hospodárskeho rozvoja až po výrazné zmeny urbánnych priestorov v mestách a zmenu mobility.

„Transformácia a prelom éry“ sú v súčasnosti pravdepodobne najčastejšie používané pojmy. Nemecko sa ocitlo na „prahu novej reality“, ktorú nemožno iba reinterpretovať, je potrebné aktívne ju formovať. Nemecko je schopné ochrániť svoju ekonomickú základňu a zároveň zamerať svoju pozornosť na šetrenie zdrojov, namiesto ich nekonečného využívania. Vyrábať v budúcnosti znamená napríklad hľadať riešenia v zmysle obehového hospodárstva.

Zdroj: bam.de

Nemecký Spolkový inštitút pre výskum a testovanie materiálov“ (BAM), ktorého poslaním je podporovať nemeckú ekonomiku, prispieva už rôznymi spôsobmi k zelenej transformácii. Na jednej strane prostredníctvom základného výskumu, ktorý si rýchlo nachádza cestu do aplikácií, ale aj prostredníctvom svojej rozmanitosti a špecializácie, ktoré mu umožňujú dynamicky rozvíjať zastrešujúcu perspektívu. „Nemecký Spolkový inštitút pre výskum a testovanie materiálov“ (BAM) sa napríklad podieľa na vývoji inteligentných nástrojov na zabezpečenie kvality moderných vodíkových technológií, udržateľných batériových materiálov pre vysokovýkonné elektrické batérie, alebo na vývoji bezpečnejších konštrukcií pre ešte väčšie a efektívnejšie veterné turbíny.

Z dlhodobého hľadiska bude (BAM) úspešný vtedy, ak sa urýchlene zapojí do procesu transformácie. BAM prechádza procesom spájania odborných znalostí v iných interdisciplinárnych a medziodvetvových kompetenčných centrách, testuje nové holistické formáty spolupráce a ďalej rozširuje sieť s relevantnými aktérmi z oblasti obchodu, vedy a politiky.

Nová výročná správa BAM 2022-2023“ predstavuje výber z aktuálnych projektov a môže poskytnúť východiská pre spoločné projekty a iniciatívy, pomocou ktorých bude možné spoločne a bezpečne formovať transformáciu.

Zdroje: bam.de, e-magazin.bam.de; zverejnené: 10.05.2023; vypracovala: Dr. Blanka Hermanová