Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vylúčenie Švajčiarska z programu Horizont Európa bude trvať najmenej dva roky

Keďže sa rokovania medzi EÚ a Švajčiarskom zastavili, švajčiarske univerzity sa obávajú, že prestávka by mohla byť prinajmenšom rovnako škodlivá ako v rokoch 2014 – 2016. Národné schémy neuznávajú hodnotu spolupráce a nevyplnia medzeru.

Ako sa obáva Yves Flückiger, prezident univerzitného združenia švajčiarskych univerzít a rektor Ženevskej univerzity, Švajčiarsko bude z programu Horizont Európa najmenej na dva roky vylúčené (fact-sheet).

Vzhľadom na nevyriešenú zásadnú roztržku medzi Švajčiarskom a EÚ a preplnenú diskusiu Komisie o asociačných rozhovoroch si Flückiger myslí, že Švajčiarsko bude trpieť dlhšie ako v rokoch 2014 až 2016, keď bolo po referende v prospech imigračných kvót pre občanov EÚ, vylúčené z asociovaných krajín.

Ako uviedol Flückiger: „Obávam sa, že to bude trvať najmenej dva roky. EÚ má na práci mnoho ďalších vecí.“

EÚ zakázala výskumným pracovníkom sídliacim vo Švajčiarsku podporu z programu Horizont Európa v júni 2021 potom, čo Švajčiarsko odišlo od širších a dlhotrvajúcich rokovaní o konsolidácii väzieb s blokom do jedinej rámcovej dohody.

V auguste 2021 potom Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) oznámila, že navrhuje „prechodné opatrenia“ na replikáciu stratených príležitostí a vytvára schémy financovania, ktoré „budú čo najbližšie zosúladené“ s pokročilými grantmi Európskej rady pre výskum (ERC) a štipendiá Marie Skłodowska-Curie. Švajčiarski vedci sa už mohli uchádzať o tohtoročné granty na začatie a konsolidáciu ERC, ktoré mali termíny v apríli 2021.

Flückiger vidí problém v tom, že švajčiarska vláda verí, že jej vlastné, replikované programy „stačia“.

Ako dodal: „Úplne podceňujú skutočnosť, že byť súčasťou Horizont Európa je viac ako len peniaze.“ Prístup švajčiarskej vlády nevie oceniť škody spôsobené stratou širších väzieb na výskum.

Je to „rovnaká situácia“ ako v roku 2014, pričom švajčiarski politici sú stále presvedčení, že krajina môže prísť sama s alternatívami k programu Horizont Európa, napriek dôkazom o škodách, ktoré vtedajšie vedúce postavenie Švajčiarska spôsobilo, uviedol Flückiger.

Ako dodal Flückiger: „Mysleli sme si, že máme dostatok dôkazov, ktoré presvedčia našich politikov. Ale myslím si, že to naozaj nepočúvali.“

Rozdiel oproti roku 2014 je v tom, že švajčiarski politici môžu poukazovať na partnerov mimo EÚ, pričom Spojené kráľovstvo blok opustilo a Čína v niektorých opatreniach v oblasti výskumu dokázala predbehnúť USA.

Množstvo vedeckých prác, ktorých spoluautormi sú švajčiarski vedci a vedci z EÚ, je však stále minimálna v porovnaní s tými v Číne a Severnej Amerike. Ako dodal Flückiger: „Pozrite sa na realitu. Našou oblasťou spolupráce je skutočne Európa.“

Podmienky tretej krajiny

Švajčiarskym vedcom bude stále technicky umožnené zapojiť sa do projektov Horizont Európa ako tretia krajina. Flückiger je však skeptický, že táto oprava môže prísť kdekoľvek blízko k vyplneniu medzery, ktorú zanechala asociácia. Ako dodal: „Nevidím žiadnu možnosť, ako to urobiť lepšie, ako to bolo v roku 2014. Nevidím žiadne známky plánu B.“

Rovnako ako v roku 2014, všetci vedci, nielen tí so sídlom vo Švajčiarsku, by mohli požiadať o prechodné granty SNSF na výskum vo švajčiarskych inštitúciách. Ale aj keď sú finančné podmienky porovnateľné, krajina stratí renomé, ktoré je spojené s víťazstvom v grantoch ERC, obávajú sa niektorí predstavitelia a pretože chýba kritické množstvo súťaže v ERC, švajčiarsky ekvivalent riskuje, že nebude taký konkurencieschopný.

Ako dodal Jean-Luc Barras, vedúci inštitucionálnych vzťahov v SNSF: „Nejde tu o peniaze, ale o medzinárodné uznanie. Európske schémy je celkom nemožné replikovať, preto by sme sa k nim čo najskôr priblížili.“

Ako uviedol Thomas Jørgensen, hlavný koordinátor politiky Európskej asociácie univerzít o replikách grantov Švajčiarska: „Je to náplasť.“  

Švajčiarsky štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie uznáva, že opatrenia nenahradia nepridruženie. Ako uviedol hovorca Komisie: „Nie je cieľom Švajčiarska nahradiť účasť programu Horizont Európa vnútroštátnymi programami. Najrýchlejšie možné priradenie k programu Horizont Európa a s ním spojenými programami a iniciatívami zostáva deklarovaným cieľom Švajčiarska.“ Namiesto toho dúfame, že vplyv do určitej miery zmierni.

Švajčiarska vláda tvrdí, že neexistuje žiadny dôvod, prečo by sa pri rokovaniach nedalo oddeliť združenie Horizont Európa a širšia rámcová dohoda. Ako uviedla hovorkyňa: „Rozsah rámca … pokrýval iba konkrétne dohody o prístupe na trh a nikdy nemal žiadnu väzbu na spoluprácu v oblasti výskumu.“

To je zo zákona pravda, súhlasil Jørgensen, ale Európska komisia však urobila „politickú voľbu“, aby ich splietla, aby zvýšila tlak na Švajčiarov. Ako dodal. „Je to súčasť stratégie Komisie.“

Jednou z prekážok dohody je to, čo EÚ tvrdí, že Švajčiarsko vďačí za vynikajúci príspevok k financovaniu súdržnosti. Ako uviedol hovorca Komisie: „Je politicky nemožné uvažovať o novom finančnom vzťahu so Švajčiarskom, pokiaľ Švajčiarsko neplatí svoj finančný príspevok na politiku súdržnosti EÚ.“

Komisia tiež chce, aby Švajčiarsko odsúhlasilo novú celkovú dohodu o účasti v programoch EÚ. Ako uviedol hovorca: „Tu nemôže byť žiadne prekvapenie: vezmeme do úvahy vývoj a perspektívu vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom ako celku.

V slepej uličke sú dve možné situácie. Po prvé, Švajčiarsko by sa mohlo vrátiť k rokovaciemu stolu a vypracovať celkovú rámcovú dohodu, dodal Jørgensen.

Alebo by Komisia mohla zmeniť smer a umožniť, aby rokovania k programu Horizont Európa pokračovali oddelene.

Ale vzhľadom na to, ako dlho trvá dokončenie asociácie Spojeného kráľovstva s programom Horizont Európa, akákoľvek dohoda so Švajčiarmi môže skutočne trvať dlho, povedal.

Z britského hľadiska rokovania teraz prebiehajú pozadu. Zápisnica zverejnená začiatkom tohto týždňa zaznamenáva, že Spojené kráľovstvo v júni 2021 vyjadrilo znepokojenie nad „zdanlivým oneskorením britského pridruženia k rôznym programom únie, vrátane programov Copernicus, Euratom a Horizont Európa“, počas prvého zasadnutia spoločnej rady, ktorá implementovala obchod medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a dohoda o spolupráci.

Tento týždeň však priniesol aj miernu úľavu od bolestí hlavy bruselského združenia: 24. augusta 2021 bolo oznámené, že Kosovo sa stalo prvou treťou krajinou, ktorá súhlasila s podmienkami asociácie programu Horizont Európa.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.snf.ch, zverejnené: 31. 8. 2021, autor: rpa