Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vylepšený kandidát na vektorovú vakcínu COVID-19

Použitím tejto optimalizovanej vakcíny boli imunizované myši plne chránené pred smrteľnou dávkou SARS-CoV-2 podanej nazálnym spôsobom a čiastočne chránené, ak boli napadnuté delta variantom SARS-CoV-2. Zdroj: https://www.admin.ch

V reakcii na pandémiu SARS-CoV-2 sa začalo množstvo výskumných projektov na vývoj vakcín proti tomuto novému patogénu. Vedci z Inštitútu virológie a imunológie (IVI) a Univerzity v Berne v nedávnej publikácii v odbornom časopise Nature portfólio „npj Vacsics“ informujú o kandidátovi na vakcínu COVID-19 s vektorom vírusu vezikulárnej stomatitídy (VSV). Ich práca ukazuje, že intramuskulárna imunizácia myší vakcínami COVID-19 s vektormi COVID-19 indukuje silné protilátkové reakcie proti spike proteínu SARS-CoV-2 iba vtedy, ak bol vektor doplnený VSV glykoproteínom G.

Kandidát na vakcínu COVID-19 založený na vektore vírusu vezikulárnej stomatitídy (VSV) kódujúceho hrotový antigén SARS-CoV-2 bol vyvinutý v USA a Izraeli. Hoci počiatočné predklinické experimenty ukázali sľubné výsledky na modeloch sýrskych škrečkov, ľudskí dobrovoľníci nevytvorili správne imunitné odpovede na imunizáciu, a preto sa od ďalšieho vývoja kandidátskej vakcíny upustilo. Výskumné skupiny pod vedením Gerta Zimmera a Charafa Benarafu z IVI a Univerzity v Berne ďalej skúmali túto platformu vektorovej vakcíny a vyriešili výzvu vyvinúť kandidáta na vakcínu COVID-19 s vektorom VSV s vynikajúcim výkonom. Zistili, že pridaním glykoproteínu VSV G k vírusovému vektoru viedla intramuskulárna imunizácia k vysokým titrom neutralizačných protilátok špecifických pre hrotový antigén, dokonca aj po jedinej imunizácii. Použitím tejto optimalizovanej vakcíny boli imunizované myši plne chránené proti smrteľnej dávke SARS-CoV-2 podanej nazálnym spôsobom a čiastočne chránené, ak boli napadnuté variantom SARS-CoV-2 Delta.

Čo bude ďalej?

Po tomto úspechu na predklinických zvieracích modeloch môže vylepšená formulácia tohto nového kandidáta na vakcínu COVID-19 vyvinutá IVI vstúpiť do klinických štúdií s cieľom vyhodnotiť jej bezpečnosť a účinnosť u ľudských dobrovoľníkov. Gert Zimmer, hlavný výskumník na oddelení virológie, uviedol: „V tejto práci bola vakcína s vektorom VSV podaná intramuskulárnou cestou, ktorá chránila myši pred ťažkým ochorením, ale úplne nezablokovala replikáciu vírusu v dýchacom trakte. To nie je až také prekvapujúce vzhľadom na to, že intramuskulárny spôsob očkovania dostatočne neindukuje slizničnú imunitu. Iba indukcia lokálnych imunitných odpovedí pomôže zablokovať SARS-CoV-2 v miestach primárnej replikácie a môže zabrániť prenosu vírusu. Budúca práca sa teda zameria aj na imunizačné režimy, ktoré môžu spustiť silnú a dlhotrvajúcu slizničnú imunitu voči SARS-CoV-2.

Tento objav by mohol byť použiteľný aj na iné choroby ako COVID-19

Vírus vezikulárnej stomatitídy VSV predstavuje silnú vektorovú platformu, ktorú možno aplikovať na iné ochorenia, ktoré sú spôsobené vírusovými patogénmi, ako je koronavírus MERS, HIV-1, vírus hepatitídy C alebo vírus chrípky A. Okrem toho už bola schválená vakcína VSV proti hemoragickej horúčke Ebola.

Technológia opísaná v tejto práci určite pomôže zlepšiť produkciu vektorov, ich dodávanie a bezpečnosť pre všetkých týchto kandidátov vakcín na báze VSV v budúcnosti. Pokiaľ ide o SARS-CoV-2, nová technológia môže doplniť existujúce vakcínové prístupy na zlepšenie imunity.

Zdroj: https://www.admin.ch, zverejnené: 9. 8. 2022, autor: rpa