Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyjadrite svoj názor na následky krízy COVID-19

V reakcii na súčasný nedostatok údajov o tom, ako obyvatelia reagovali na prepuknutie choroby COVID-19 a na zavedené opatrenia, JRC začalo s online prieskumom, ktorý sa týka 27 členských štátov EÚ o následkoch núdzovej situácie COVID-19.

Získanie pohľadu európskych občanov na krízu koronavírusu, ich skúsenosti a obavy do nadchádzajúcich mesiacov, sú rozhodujúce pre formovanie a implementáciu úspešných stratégií zameraných na postupné zotavenie ľudí a celého systému.

Cieľom prieskumu, ktorý iniciovalo JRC, je lepšie porozumieť skúsenostiam občanov počas krízy COVID-19, a tým podporiť rozvoj účinných stratégií na zmiernenie dopadov krízy na ľudí a hospodárstvo v Európskej únii.

Výsledky prieskumu budú začlenené do práce JRC v oblasti sociálnej spravodlivosti, využívania energie a dopravy, odolnosti, súkromia a využívania modernej komunikácie v čase krízy a hodnôt.

JRC tak bude môcť poskytnúť tvorcom politík informácie o vplyve a dôsledkoch COVID-19 na jednotlivcov vo všetkých členských štátoch EÚ a vypracovať účinné stratégie na zlepšenie života obyvateľov.

Prieskum zhromažďuje informácie o vplyve krízy COVID-19 na zamestnanosť a životné podmienky občanov EÚ, dôveru občanov v schopnosť vnútroštátnych a európskych inštitúcií reagovať na krízu a ich postoje k vnútroštátnym stratégiám k jej ukončeniu.

Prieskum je v súčasnosti k dispozícii v 12 jazykoch: chorvátsky, anglický, francúzsky, nemecký, grécky, maďarský, taliansky, litovský, poľský, portugalský, španielsky a švédsky. Zostávajúce jazyky – bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, írsky, lotyšský, maltský, holandský, rumunský, slovenský a slovinský – sa čoskoro doplnia.

Zúčastnite sa prieskumu

Ďalšie informácie o prieskume nájdetete na The Joint Research Centre Survey on COVID-19.

Ďalšie prieskumy JRC

Zdroj: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/have-your-say-effects-covid-19

Publikované 18.5.2020, autor: ndo