Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyhlásenie výzvy v oblasti vodíkových technológií a mikroelektroniky  

Výzvy v oblasti vodíkových technológií a mikroelektroniky. Zdroj: VAIA

Výzvy sú zamerané na podporu IPCEI projektov („Important Projects of Common European Interest“), ktoré predstavujú významný prínos pre hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť krajín EÚ.

Vodíkové technológie sú považované za jednu z prioritných oblastí v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a zelenej transformácie. Na podporu projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI, bolo v rámci tejto výzvy alokovaných 12,2-mil. EUR.

Výzva na podporu mikroelektroniky sa zameriava špecificky na podporu prechodu na digitálne hospodárstvo a podporí projekty v celom výskumnom a inovačnom cykle až do výšky 4-mil. EUR.

Cieľom výziev je zlepšenie synergie opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácii medzi vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ. Predmetom podpory budú projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac informácií:

Otvorené výzvy

Zdroj: VAIA; https://www.siea.sk, zverejnené: 19. 4. 2023, autor: rpa