Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyhlásenie výzvy LIFE 2023

Výzva LIFE 2023. Zdroj: https://www.minzp.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021 — 2027 informovalo o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021 — 2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 611-miliónov EUR.

Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov. Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, strategických integrovaných projektov, operačných grantov, projektov technickej pomoci a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Bližšie informácie o konkrétnych alokáciách a termínoch uzávierky jednotlivých výziev sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Zdroj: https://www.minzp.sk, zverejnené: 23. 6. 2023, autor: rpa