Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyhlásené výzvy na podporu vysokých škôl a výskumných inštitúcií

Výzvy: Plán obnovy. Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR

Ukážme, že slovenské vysoké školy a veda môžu byť svetové

S internacionalizáciou slovenským vysokým školám a výskumným inštitúciám pomôžu dve nové výzvy z plánu obnovy.

 Do výzvy na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí môžu vysoké školy prihlasovať svoje projekty – či už ide o návštevy zahraničných veľtrhov, náborových podujatí alebo iná systematická prezentácia ich úspechov. Cieľom je projektov je ukázať, aký má Slovensko v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu potenciál.

O prostriedky z výzvy na audit úrovne internacionalizácie a podporu projektov na implementáciu ich odporúčaní si môžu žiadať okrem vysokých škôl  aj verejné výskumné inštitúcie.

Informácie o výzvach nájdete na https://bit.ly/podporavs

Viac informácií:

Vyhlásili sme dve výzvy na podporu vysokých škôl a výskumných inštitúcií

Zdroj: https://www.planobnovy.sk, zverejnené: 12. 10. 2023 autor: rpa