Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výdavky na výskum a vývoj v EÚ v roku 2019

R&D intensity in the EU (2019 data)

Výskum a vývoj (VaV) je hlavnou hnacou silou inovácií a výdavky a intenzita výskumu a vývoja sú dva z kľúčových ukazovateľov používaných na monitorovanie zdrojov venovaných vede a technike na celom svete.

V roku 2019 vynaložili členské štáty Európskej únie (EÚ) na výskum a vývoj viac ako 306-miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. percentuálny podiel výdavkov na výskum a vývoj na HDP predstavoval v roku 2019 2,19 % v porovnaní s 2,18 % v roku 2018. Pred desiatimi rokmi (2009) bola intenzita výskumu a vývoja 1,97 %.

Pokiaľ ide o ďalšie významné ekonomiky, intenzita výskumu a vývoja v EÚ bola oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,52 % v roku 2018), Japonsku (3,28 % v roku 2018) a USA (2,82 % v roku 2018), zatiaľ čo bola približne na rovnakej úrovni ako v Číne (2,06 % v roku 2018), vyššia ako v Spojenom kráľovstve (1,76 %) a oveľa vyššia ako v Rusku (1,03 %) a Turecku (1,03 % v roku 2018).

Podnikateľský sektor je naďalej hlavným sektorom, v ktorom sa vynakladali výdavky na výskum a vývoj, čo predstavuje 66 % celkových výdavkov na výskum a vývoj vyplatených v roku 2019, za ktorým nasleduje sektor vysokoškolského vzdelávania (22 %), vládny sektor (11 %) a neziskový sektor (1 %).

Intenzita výskumu a vývoja nad 3 % vo Švédsku, Rakúsku a Nemecku

V roku 2019 bola najvyššia intenzita výskumu a vývoja zaznamenaná vo Švédsku (3,39 %), nasledovalo Rakúsko (3,19 %) a Nemecko (3,17 %), všetky krajiny s výdavkami na výskum a vývoj nad 3 % HDP. Predbehli Dánsko (2,96 %), Belgicko (2,89 %) a Fínsko (2,79 %), pričom všetky zaznamenali výdavky na výskum a vývoj blízko úrovne 3,0 % HDP.

Na opačnom konci tabuľky osem členských štátov zaznamenalo intenzitu výskumu a vývoja pod 1 % HDP: Rumunsko (0,48 %), Malta (0,61 %), Cyprus (0,63 %), Lotyšsko (0,64 %), Írsko (0,78 %), Slovensko (0,83 %), Bulharsko (0,84 %) a Litva (0,99 %).

Za posledných desať rokov sa intenzita výskumu a vývoja zvýšila v 19 členských štátoch, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Belgicku (z 2,00 % HDP v roku 2009 na 2,89 % v roku 2019 alebo + 0,89 percentuálneho bodu (p. B.)), Poľsku (+0,66 pb. ), Česko (+0,65 pb) a Grécko (+0,64 pb).

Naopak, intenzita výskumu a vývoja sa znížila v 6 členských štátoch, pričom najvyšší pokles bol vo Fínsku (-0,94 pb) a Írsku (-0,83 pb), zatiaľ čo zostal stabilný vo zvyšných 2 členských štátoch: Francúzsku a Švédsku.

Zdroj: Eurostat, zverejnené: 27.11.2020, autor: rpa