Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výdavky EÚ na výskum a vývoj vzrástli v roku 2021 na 331-miliárd EUR, ale intenzita výskumu klesla

Výdavky na výskum a vývoj v rokoch 2011 – 2021. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Výdavky na výskum a vývoj v EÚ dosiahli v roku 2021 331-miliárd EUR, čo predstavuje nárast o približne 21 EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom, podľa nových konečných údajov zverejnených Európskou komisiou 4. októbra 2023.

Napriek tomuto skoku sa množstvo vynaložené na výskum a vývoj v percentách z celkového HDP medzi rokmi 2020 – 2021 mierne znížilo z 2,3 % na 2,27 %. Predpokladá sa, že tento pokles intenzity výskumu a vývoja by mohol byť výsledkom oživenia HDP po poklese počas pandémii COVID-19.

Ako ukazuje graf, pretrvávajú obrovské rozdiely v intenzite výskumu a vývoja medzi členskými štátmi. Intenzita výskumu a vývoja je vo väčšine členských štátov pod priemerom EÚ.

Spomedzi krajín EÚ bola najvyššia intenzita výskumu a vývoja v roku 2021 zaznamenaná v Belgicku (3,43 %), Švédsku (3,40 %), Rakúsku (3,26 %) a Nemecku (3,13 %), všetky s výdavkami nad 3 % svojho HDP. Naproti tomu šesť krajín EÚ vykázalo v roku 2021 výdavky na výskum a vývoj pod 1 % svojho HDP: Rumunsko (0,47 %), Malta (0,65 %), Lotyšsko (0,74 %), Bulharsko (0,77 %), Cyprus (0,83 %) a Slovensko ( 0,92 %).

Len sedem krajín EÚ zaznamenalo pokles intenzity výskumu a vývoja medzi rokmi 2011 a 2021: Fínsko (-0,63 pb), Estónsko (-0,55 pb), Írsko (-0,44 pb), Luxembursko (-0,38 pb), Slovinsko (-0,29 pb) , Dánsko (-0,18 pb) a Malta (-0,01 pb).

Zatiaľ čo väčšina krajín EÚ minula viac zo svojho HDP na výskum a vývoj v tomto referenčnom období, najvyšší nárast bol v Belgicku, +1,26 pb, nasledovanom Gréckom (+0,77 pb) a Poľskom (+0,68 pb).

Hoci sa zvýšili výdavky EÚ na výskum a vývoj, v pomere k HDP sú stále nižšie ako zodpovedajúce pomery zaznamenané v Južnej Kórei (4,93 %), Spojených štátoch (3,46 %), Japonsku (3,34 %) a Číne (okrem Hongkongu) (2,41). V rokoch 2011 až 2021 sa intenzita výskumu a vývoja v Južnej Kórei zvýšila o 1,34 pb, čo je viac ako v ktorejkoľvek z ostatných 4 ekonomík.

Priemerná intenzita výskumu a vývoja v EÚ zostáva pod úrovňou v Číne na úrovni 2,41 % v roku 2020, Japonsku 3,34 % a USA 3,46 %, ako je znázornené v grafe nižšie.

Výdavky na výskum a vývoj v rokoch 2011 – 2021 – EÚ, Čína, Japonsko, USA. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Väčšina finančných prostriedkov na výskum a vývoj v EÚ – ekvivalent 1,5 % HDP – pochádza zo súkromného sektora. To je ďaleko za Južnou Kóreou, kde je súkromných prostriedkov 3,9 %, USA 2,68 %, Japonskom 2,26 % a Švajčiarskom 2,29 %.

Štrukturálne problémy, ktoré sú za tým, boli potvrdené v analýze, ktorú Európska komisia vykonala začiatkom tohto roka, aby pripravila pôdu pre strategický plán pre výskumný program Horizont Európa na roky 2025 – 2027.

Viac informácií:

EU investment in R&D increased to €331 billion in 2021

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 12. 10. 2023, autor: rpa