Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vydaný nový informačný list ERA

 

Zaujímate sa o Európsky výskumný priestor (ERA)? ERA je ambíciou Európskej komisie vytvoriť jednotný, bezhraničný trh pre výskum, inovácie a technológie v celej EÚ, kde sa krajiny spájajú a zlepšujú svoje výskumné politiky a systémy a kde existuje voľný pohyb výskumníkov, znalostí a inovácií.

 

ERA je založená na excelentnosti a:

 

▶️ uprednostňuje investície a reformy vo výskume a inováciách;

▶️ zvyšuje využitie trhu;

▶️ posilňuje mobilitu výskumníkov a voľný tok znalostí a technológií;

▶️ zlepšuje prístup k dokonalosti.

 

Politický rámec ERA je založený na:

 

▶️ riadení ERA vrátane Fóra ERA, ERAC a Rady;

▶️ Pakte pre výskum a inovácie v Európe;

▶️ Politickú agendu ERA s konkrétnymi opatreniami.

 

Potrebujete viac informácií o ERA, jeho riadení a implementácii? Prejdite si a preskúmajte nedávno spustenú platformu ERA.

 

 

Viac informácií:

​History of the European Research Area

Launch of the European Research Area Policy Platform: a new gateway for the ERA

New ERA factsheet

 

Zdroj: https://european-research-area.ec.europa.eu, zverejnené: 8. 2. 2024, autor: rup