Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vplyv COVID-19 na zatváranie univerzít

Mnoho európskych vlád zatvorilo školy a univerzity v boji proti koronavírusu. Je stále jasnejšie, že koronavírus nás núti zmeniť zaužívaný spôsob, akým robíme takmer všetko – vrátane prijatia študentov na univerzity. Ako by mali byť študenti prijatí tento rok?? Ako dlho zostanú univerzity zatvorené?  

Sieť Eurydice to skúma tu: ➡️ https://europa.eu/!WY39hD

Mapa: Vplyv Covid-19: zatváranie univerzít v Európe

Poznámka: Mapy Eurydice sa týkajú fyzického zatvárania budov / priestorov a osobných prednášok. Vysoké školy a univerzity sa snažia ponúkať alternatívy vzdelávania online. Mapa zobrazuje situáciu vysokých škôl vrátane univerzít a vysokých škôl aplikovaných vied, ktoré poskytujú programy klasifikované na úrovni ISCED 5-8. Tieto úrovne pokrývajú jednotlivé stupne vyššieho vzdelávania –  prvý stupeň (bakalársky), druhý stupeň (magisterský) a tretí stupeň (doktorandský). Ďalšie informácie o organizácii vysokoškolského vzdelávania v každom vzdelávacom systéme nájdete na webovej stránke Eurydice.  Vysokoškolská inštitúcia sa považuje za uzavretú, ak na ňu bežní študenti nemusia chodiť. V mnohých krajinách sa v poskytovaní vzdelávania pokračuje prostredníctvom dištančného vzdelávania. Uzatvorenie do dátumu zahŕňa zatváranie z dôvodu COVID-19.

Zdroj: https://eacea.ec.europa.eu, zverejnené: 22.4.2020, autor: rpa