Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vodíkové panely KU Leuven začlenené do spin-off

Tom Bosserez a Jan Rongé, výskumníci z KU Leuven. Zdroj: https://www.kuleuven.be

Produkovať obnoviteľné palivo kdekoľvek na svete na základe svetla a vzduchu? Dá sa to urobiť pomocou unikátnej vodíkovej technológie vyvinutej na KU Leuven v Belgicku. To sa v posledných rokoch značne preukázalo integráciou technológie do vodíkového panelu. Teraz, keď je inovácia dostatočne zrelá, bol práve založený nový spin-off KU Leuven Solhyd – ktorý preukáže svoj potenciál v trhovo orientovaných (pilotných) projektoch. Konzorcium investorov sa zaväzuje investovať do spoločnosti v najbližších rokoch až 6-miliónov EUR. Už dnes sa predkladá prvá tranža počiatočného kapitálu vo výške 2-milióny EUR.

Vodík bude hrať dôležitú úlohu v budúcom energetickom mixe pri prechode na CO2 neutrálnu spoločnosť. Ak sa vyrába zo zelenej elektriny, ide o obnoviteľný zdroj energie („zelený vodík“), ktorý možno ľahko skladovať a prepravovať. Avšak: zelená elektrina je vzácna a stále drahá, takže výroba vodíka je dnes založená najmä na zemnom plyne („sivý vodík“).

Preto Jan Rongé a Tom Bosserez – obaja výskumníci z KU Leuven – vynašli pod vedením profesora Johana Martensa z Centra povrchovej chémie a katalýzy alternatívu. Svoju alternatívu nazývajú „zlatý vodík“.

„Je to vodík vyrobený priamo zo svetla a vzduchu,“ vysvetlil Jan Rongé. Ďalej dodal: „Vyvinuli sme unikátnu patentovanú technológiu, ktorá pomocou slnečného žiarenia štiepi vodnú paru prítomnú vo vzduchu na plynný vodík a plynný kyslík cez membránu. Takže s našou technológiou, ktorú sme postavili ako vodíkový panel, môžete vyrábať obnoviteľné palivo kdekoľvek. V akomkoľvek rozsahu, bez potreby elektriny zo siete a bez použitia vzácnych alebo škodlivých materiálov. Je to nevyhnutný doplnok k elektrolyzérom, ktoré vyžadujú veľké množstvo zelenej elektriny, vzácnych kovov a tekutej vody.“

Veľké ambície

Vodíkový panel má rovnakú veľkosť ako solárny panel a produkuje vodík hneď, ako je vonku. „Potenciál technológie je veľmi dôležitý,“ uviedol ďalej Rongé. „V krátkodobom horizonte by ho mohli využiť malé a stredné podniky, aby sa vzdialili od ropy a zemného plynu, napríklad v nákladnej doprave. Z dlhodobého hľadiska by to mohlo pomôcť odvetviam, ako je oceliarsky a chemický priemysel, aby boli ich prevádzky udržateľnejšie. Očakáva sa, že v roku 2050 bude dopyt po obnoviteľnom vodíku taký vysoký, ako je dnes dopyt po zemnom plyne,” dodal.

S cieľom reagovať na tento dopyt sľubnou technológiou, a tak pomôcť znížiť závislosť od fosílnych palív, bol práve založený nový spin-off KU Leuven Solhyd. Spoločnosť získala 2-milióny EUR počiatočného kapitálu od štyroch flámskych investorov a z vlastného fondu počiatočného kapitálu univerzity Gemma Frisius. Toto konzorcium sa tiež zaviazalo uvoľniť celkovo až 6-miliónov EUR v závislosti od potrieb a výsledkov spin-off.

„Solhyd využije tieto zdroje v nasledujúcich rokoch na ďalšie demonštrovanie potenciálu vodíkovej technológie v pilotných a trhovo orientovaných projektoch,“ vysvetlil Rongé. Ďalej dodal: Za týmto účelom budeme spolupracovať so spoločnosťami, ktoré chcú prevziať vedúcu úlohu v udržateľnom prechode. Spoločne tiež preskúmame, či je možné túto technológiu nákladovo efektívne použiť aj v iných produktoch ako vodíkový panel. Výzva je veľká: využitie ropy a plynu sa musí naliehavo dostať na nulu. Takže naše ambície sú tiež veľké.“

Vodíkový panel. Zdroj: https://www.kuleuven.be

Výskum a vývoj na KU Leuven

Výskum a vývoj na KU Leuven (Leuven Research & Development – LRD) vedie výskumníkov z KU Leuven Association pri prevádzaní inovatívnych znalostí a technológií do služieb a produktov, ktoré majú pozitívny vplyv na životy ľudí na celom svete. Od svojho vzniku v roku 1972 LRD podporil vznik a rast 151 spin-off spoločností (stav ku koncu roka 2022), čím vytvoril viac ako 7 700 pracovných miest doma aj v zahraničí. V rokoch 2005 až 2022 investoval LRD do spin-off spoločností 23,7-milióna EUR a získal sa viac ako 1,77-miliardy EUR externého kapitálu. 124 spin-off KU Leuven, z ktorých prvý bol založený v roku 1979, bolo aktívnych aj na konci roku 2022. Mnohé z týchto spoločností zastávajú popredné medzinárodné pozície.

Viac informácií:

KU Leuven’s hydrogen panels incorporated into a spin-off

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.kuleuven.be, zverejnené: 12. 12. 2023, autor: rpa