Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vo výskume a inováciách potrebujeme pridať

Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách. Zdroj: VAIA

Jednou z ciest k ekonomického rastu a vyššej kvality života je väčší dôraz na výskum, vývoj a inovácie (VVaI). Zlepšiť potrebujeme samotné investície aj postavenie Slovenska v Európskom inovačnom rebríčku (EIS). Navyšovanie verejných financií do výskumu a inovácií by však malo ísť ruka v ruke s reformou celej oblasti aj objasnením úlohy štátu.

Odrazovým mostíkom pre budúcu reformu môže byť mapovanie existujúcich výdavkov a kompetencií. Spolu s Útvarom hodnoty za peniaze VAIA vypracovala revíziu, ktorá analyzuje výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 412-mil. EUR, z EŠIF vo výške 166-mil. EUR a v rámci daňových výdavkov 40-mil. EUR. 

Revízia ponúka: 

  • informáciu o aktuálnom stave, financovania aj kompetencií jednotlivých rezortov, ako aj prehľad aktérov, 
  • set odporúčaní, ktoré by zvýšili efektívnosť existujúcich aj budúcich zdrojov na VVaI, 
  • 3 scenáre, ako nastaviť kompetencie ministerstvám a zlepšiť tak koordináciu a riadenie VVaI.

Revízia súvisí s implementáciou Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 a 4.10.2023 o nej bola informovaná aj vláda.

Viac informácií:

Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách – záverečná správa

Zdroj: VAIA, zverejnené: 5. 10. 2023, autor: rpa